Catia V5 povezivanje na PLM

data management for Catia V5

Upravljanje Catia V5 podacima kroz dodatni meni - integraciju u 3DEXPERIENCE CLOUD ili OnPremise

Kontrola pristupa

Poređenje verzija i revizija

Organizacija posla

Bezbedno čuvanje bez duplikata

Timski rad na istom sklopu kroz reserve/unreserve

više o PLM funkcijama 3DEXPERIENCE integracije

Video demonstracija