Revolucija (generativnog) dizajna

Napredna rešenja za razvoj za svakog inženjera

Projektanti koji rade na razvoju proizvoda u oblasti avio i namenske industrije, neprekidno teže smanjivanju mase delova, postizanju višeg stepena krutosti, smanjenju troškova i optimizaciji potrošnje materijala.

Sa druge strane, danas često ne postoji budžet za razvoj i optimizaciju delova. Naročito je komplikovano kada se ovaj proces vrši kroz kolaboraciju više disciplina zbog različitih sistema i alata koji koristi svako od učesnika na projektu. Posledica su česta kašnjenja i greške u prenosu podataka.


Odoo CMS - a big picture

foto: Design Revolution Whitepaper, 2019

Rezultat je bio da je optimizacija tradicionalno zahtevala angažman stručnjaka i nije bila dostupna projektantima.

U ovom dokumentu predstavljeno je kako inovativni pristup demokratizaciji neophodnih tehnologija, tako da budu dostupne svakom inženjeru, transformiše razmišljanje i procese, i podstiče razvoj bez ograničenja u okviru nove revolucije - (Generative) Design Revolution.

Primer iz dokumenta: optimizacija avio dela

Odoo CMS - a big picture

foto: Design Revolution Whitepaper, 2019

Demokratizacija procesa razvoja

 izvodi iz dokumenta slobodnog za preuzimanje

  • "Ne pričamo više o CAD-u kao o računarskom projektovanju (Computer Aided Design), već kao o "Cognitive Augmented Design". Šta to znači? To znači da nauka povećava kapacitet ljudi da stvaraju inovacije, da podržava a ne da zamenjuje inženjera" - Daniel Pyzak, Director, CATIA Engineering Centre of Excellence EMEAR

  • "Tradicionalni pristup podrazumevao je da morate ići napred-nazad između različitih rešenja. To je oduzimalo puno vremena, bilo je veoma naporno rekonstruisati optimizovane delove, i nije bilo moguće uvoditi kasnije izmene. Nije bilo standardizacije, nije bilo komunikacije u svim fazama razvoja. Bio je to proces pun grešaka i bez mogućnosti automatizacije procesa" - — Rani Richardson, Technical Director, Additive Manufacturing and Composites, Dassault Systèmes

  • Više ne počinjeno sa praznim papirom. Počinjemo od prostora koji imamo na raspolaganju za naš deo, unosimo specifikacije koje želimo, ograničenja i sile. Koncept modela tada se automatski generiše i možemo ga analizirati i testirati kroz simulacije kako bismo dobili najbolji mogući rezultat. To je pristup koji zovemo "generativno projektovanje" (Generative Design) — Daniel Pyzak, Director, CATIA Engineering Centre of Excellence EMEAR

  • Nacionalni institut za avio istraživanja (NIAR) sa Univerziteta u Vičiti, otvorio je inovacioni centar u nameri da koristi nove tehnologije, kao što je proizvodnja delova aditivnim tehnologijama za primenu u avio industriji. Trebalo im je samo 40 sati da redizajniraju kompletan sklop i smanje masu delova za 15%.

(Generative) Design Revolution

Upoznaj tehnologiju koja ti pomaže da radiš nemoguće!

Preuzmi dokument >

Saznaj više o CATIA GDE modulu za generativni dizajn..