Medicinski uređaji - Protonski top za lečenje raka (Gantri tip)

Solfins inženjering projekti - No.8

Protonski top za lečenje raka (Gantri tip). 

Urađena strukturna analiza i optimizacija zavarene konstrukcije. 

Deformacije smanjene sa 0.707 mm na 0.132 mm. 

Analiza zamora rolera i optimizacija radiusa rolera.