Projektovanje specijalnih mašina - Hidraulična presa

Solfins inženjering projekti - No.1

Hidraulična presa – pravi otvore sa 4 strane profila.

Korisnik: američki automobilski Tier 1 dobavljač.