Fortaco, Gruža

Projektovanje i proizvodnja konstrukcija i opreme za industriju
15. јун 2023. by
Fortaco, Gruža
Solfins doo, Mladen Bogićević
| No comments yet
Odoo image and text block

O kompaniji Fortaco

"Fortaco je vodeći strateški partner koji pruža vrhunsku, široku i konkurentnu ponudu, koja uključuje tehnološke usluge, izradu kabina za vozila, zavarene čelične komponente i sklopove. Imamo veliki portfolio globalnih kupaca u različitim segmentima industrije.

Naše poslovne jedinice i tehnološka čvorišta nalaze se u Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Indiji, Mađarskoj, Poljskoj, Srbiji i Slovačkoj. Zapošljavamo 2800 profesionalaca.

Bezbednost, visok kvalitet i tačnost isporuke na vrhu su liste naših prioriteta."

SolidWorks mašinsko projektovanje

Odoo CMS - a big picture

S obzirom da kompanija Fortaco isporučuje rešenja za najzahtevnije industrije sa specifičnim potrebama, svaki projekat potrebno je zaokružiti u kratkom vremenskom roku prema zahtevima klijenta, sa vrlo malo ili nimalo standardnih komponenti, delova i podsklopova. 

Neophodna brzina rada podrazumeva primenu efikasnog softvera za 3D CAD mašinsko projektovanje i kao rešenje odabran je SolidWorks softver koji omogućava sve što je firmama i njihovim projektima ovog tipa potrebno:

  • 3D CAD mašinsko projektovanje delova, podsklopova i sklopova sa specijalizovanim alatima za projektovanje limova i zavarenih konstrukcija

  • timski rad više inženjera u jednom kontinuiranom procesu

  • automatizacija procesa pregledanja, unapređenja proizvoda i ažuriranja sve prateće dokumentacije u skladu sa izmenama

  • jednostavna komunikacija sa kolegama na drugim lokacijama i rad u istom softverskom okruženju, itd.


SolidCAM programiranje CNC mašina

Uz SolidWorks 3D CAD softver kao nosioca 3D modela svih projekata, za mašinsku obradu odabran je SolidCAM softver. 

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidCAM softver

Modularno rešenje za optimalnu kombinaciju modula prema potrebama korisnika, tipu delova koji se izrađuju, tipu CNC mašine korisnika.

Odoo - Sample 2 for three columns

CNC programiranje

Jednostavno programiranje CNC obrade za svaki novi komad uz automatsko biranje optimalnih putanja alata i režima obrade.

Odoo - Sample 3 for three columns

Izrada postprocesora

Besprekorno prenošenje G-koda iz softvera na upravljanje CNC mašine uz pomoć Solfins postprocesora.

Odoo - Sample 1 for three columns

Mašinske simulacije

Potpuni uvid u celokupan proces mašinske obrade za bezbedno puštanje mašine u rad - bez rizika od kolizija alata, glave, radnog prostora mašine i samog komada.

Odoo - Sample 2 for three columns

Obuka i tehnička podrška

Solfins obuka korisnika na samoj mašini uz kontinuiranu tehničku podršku za korisnike i održavanje postprocesora za rad 24/7/365.

Fortaco, Gruža
Solfins doo, Mladen Bogićević 15. јун 2023.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment