Koki D Kompani
Proizvodi od plastike za domaćinstva i poslovne objekte

Koki D Kompani specijalizovana je za proizvode od plastike za domaćinstva i poslovne objekte. U cilju efikasnijeg rada, podizanja kvaliteta proizvoda i bržeg odgovora na upite svojih klijenata, Koki D Kompani investirao je u nove Haitian CNC mašine i brizgaljke, ali i u softvere koji će te mašine učiniti maksimalno efikasnim. 

Solfins predlog bila je primena SolidWorks softvera sa SolidCAM iMachining tehnologijom. Ova kombinacija pokazala se kao dobitna već na premijeri koju je naš inženjer snimio prilikom prvog puštanja mašine u rad - video koji možete pogledati niže na ovoj stranici.

Solfins implementacija u Koki D Kompani

Primenjeno rešenje:

  • SolidWorks 3D CAD softver za otvaranje fajlova i editovanje izmena za potrebe unapređenja proizvoda i konstrukcije alata
  • SolidCAM glodački moduli za Haitian CNC mašinu
  • SolidCAM iMachining specijalni modul za brzu i efikasnu obradu glodanjem koja čuva alata i skraćuje ciklusno vreme obrade.
 
 

VIDEO: Premijera Solfins implementacije SolidCAM iMachining tehnologije efikasne CNC obrade 

Fortaco, Gruža
Projektovanje i proizvodnja konstrukcija i opreme za industriju