ABL Production, Čačak

Projektovanje i proizvodnja elektromaterijala

Veliki broj varijanti proizvoda sa standarnim elementima, kao i različite tehnologije koje obuhvata svaki proizvod (sečenje i savijanje lima, kabliranje, brizganje plastike, itd), tražio je rešenje koje na jednoj platformi može da pruži:

  • projektovanje kompletnog proizvoda i svih elemenata (metalnih, plastičnih)

  • generisanje proizvodne dokumentacije za različite tehnološke procese

  • jednostavno projektovanje alata na osnovu 3D modela proizvoda.

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

O kompaniji

Proizvodni program obuhvata:

  • utičnice, produžne kablove, itd.

  • rešenja za povezivanje i organizaciju kablova u stambenom i kancelarijskom prostoru