Koteks Viscofan, Novi Sad

Projektovanje delova mašina i mašinskih sklopova

Projektovanje kompleksnih delova i mašinskih sklopova za potrebe održavanja visokoproduktivnih mašina