MB Farmakom - Industrijski kombinat Guča

Razvoj i proizvodnja peći na čvrsta goriva

Odoo image and text block

Za razvoj livenih peći Arina korišćen je SolidWorks 3D CAD softver za mašinsko projektovanje i modelovanje.

Isti softver je implementiran i u drugoj kompaniji iz grupacije "Farmakom MB" za proizvodnju akumulatora za automobilsku industriju.