Nigos elektronik, Niš

Razvoj i proizvodnja merne opreme i automatizovanih sušara za drvo

Proizvodni program Nigosa počeo je sa ispravljačkom tehnikom, da bi dalji razvoj nastavio preko brojačke i merno-regulacione tehnike, pa do najnovije oblasti projektovanja, proizvodnje i montaže automatskih sušara za drvo. 

Sa složenijim proizvodima pojavila se i potreba za usaglašavanje kompletnih projekata i različitih projektnih timova i za ovaj korak u razvoju kompanije odabran je SolidWorks softver u saradnji sa Solfinsom.

Odoo image and text block

Proizvodi:

 • analogni regulatori

 • mikroprocesorski regulatori

 • mikroprocesorski programator temperature

 • elektronski termostati

 • višekanalni merač

 • indikator temperature

 • termometri

 • temperaturne sonde

 • regulatori vlažnosti i temperature

 • indikatori vlažnosti i temperature

 • programator vlažnosti i temperature

 • sonde za vlagu i temperaturu

 • brojači

 • industrijski panelmetri

 • transmiteri

 • galvanski odvojeni transmiteri

 • pomoćno napajanje

 • beskontaktno rele (SSR)

 • univerzalni ispravljači

 • industrijska napajanja

 • ispravljač sa reverziranjem

 • sušare za drvo i prateća oprema - kondenzacione, kombinovane, klasične, mini sušare.. komandno razvodni ormari, toplotne pumpe, automati za vođenje procesa sušenja, automatizacija postojećih klasičnih sušara, termički tretmani drveta i perionice za drvo..