Pupin Telecom ZPU, Beograd

Proizvodnja elektro opreme, radio i elektronskih uređaja

Odoo image and text block

Projektovanje, proizvodnja i montaža razdelnika i opreme, ormani za spoljašnju i unutrašnju montažu, konstrukcija i izrada alata i mehanike, uređaji i orema za automatsko upravljanje saobraćajem, uređaji i oprema za napajanje telekomunikacionih uređaja, akubaterije i aku-sistemi.

Program za namensku industriju

 • taktički radio uređaji

 • ručni primopredajni radio uređaji

 • prenosni primopredajni radio uređaji

 • prevozni predajni radio uređaji

Optički moduli

 • optički moduli za spoljnu montažu

 • optički moduli za unutrašnju montažu

 • optički razdelnik

 • splajs kasete

 • optički paneli

 • optičke spojnice

Kabineti i ormari

 • ormani za spoljašnju montažu

 • ormani za unutrašnju montažu

 • izvodni telefonski orman

 • orman za merno-regulacioni set