Stax Technologies, Čačak
Razvoj i proizvodnja mašina za pakovanje u papirnoj industriji

Primena inovativnih tehnologija iz ponude kompanije Solfins rezultovala je vrtoglavim rastom kompanije i otvaranjem novih tržišta i poslovnih prilika.

Proizvodna linija za pakovanje papirne galanterije razvijena u SolidWorks 3D CAD softveru

Odoo - Sample 1 for three columns

Delatnost

Proizvodnja mašina i sistema za transport i pakovanje salveta, maramica, rolnica.. Stax Technologies je jedan od najvećih proizvođača mašina u Srbiji.

Odoo - Sample 2 for three columns


Izazov

Omogućiti brz razvoj novih proizvoda i odziv na zahteve kupaca i tržišta. Optimizacija logistike i veze sa proizvodnjom, nabavkom i  lancem podizvođača. Podići broj proizvedenih mašina u toku godine za 30%.

Odoo - Sample 3 for three columns

Efekti

U prvoj godini korišćenja razvijeno je 6 potpuno novih proizvodnih linija. U prethodnom periodu bilo je moguće osvajanje najviše jednog novog proizvoda u godini. Broj prodatih linija je sa 22, skočio na celih 30 nakon prve godine, a sada je taj broj skočio na preko 100 složenih sistema i mašina.

3D model u SolidWorks softveru

+ softversko testiranje bez prototipova

Gotov proizvod

+ precizna dokumentacija

Jedan izvor informacija

Inženjeri firme Solfins, postavili su centralizovan sistem za timski rad i automatizovano označavanje dokumentacije. Centralizovana baza kupovnih i standardnih komponenti, omogućava inženjerima da brzo generišu dokumentaciju i automatski dobiju izlaznu specifikaciju za službu nabavke i tehnološku sastavnicu koja se koristi kao osnova planiranje proizvodnje ili angažovanje podizvođača. 

Testiranje u računaru

Složene mehanizme na mašinama je moguće proveriti i testirati pre izrade, što značajno ubrzava razvoj konceptualnih rešenja i eliminiše greške u proizvodnji i montaži. Kvalitetna montažna dokumentacija ubrzava proces sklapanja i skraćuje vreme isporuke. 

Dokumentacija

Visoko kvalitetna servisna dokumentacija sa listama rezervnih delova, predstavlja jezičak na vagi koji kupce opredeljuje da kupe mašinu, jer to predstavlja garant brzog detektovanja uzročnika kvarova i reakciju servisne službe.
Odoo CMS - a big picture

Servisne usluge

Postojanje verzija i revizija i implementacija sistema za praćenje izmena omogućava Stax-u da na osnovu ident broja komponente ili crteža u svom sistemu pronađu tačnu verziju dela koji je ugrađen u mašini kod konkretnog kupca. Na taj način je moguće veliki broj kvarova rešiti bez izlaska servisera na teren. 

CNC proizvodnja

Vreme proizvodnje je skraćeno povezivanjem 3D modela koji su nastali u konstrukciji sa proizvodnjom kroz SolidCAM softver, koji na bazi modela generiše upravljački kod za mašinu. Time  su eliminisane greške koje nastaju pogrešnim tumačenjem crteža ili usled grešaka u unosu koordinata na CNC mašinu. 
Mars, Beočin
Mašinska obrada metala i proizvodnja