SolidCAM tutorijali: iMachining 2D programiranje CNC mašina (3 sata obuke)

Upoznaj ili obnovi znanje za iMachining 2D modul mašinske obrade glodanjem

Upoznaj detaljno SolidCAM iMachining 2D modul i njegove mogućnosti kod mašinske obrade na CNC glodalicama. 

 
 

iMachining 2D (65 minuta)

..

 
 

3D iMachining (80 minuta)

..

 
 

3D Professional (70 minuta)

..