SolidCAM tutorijal: Brza mašinska obrada površina (HSS)
HSS - High Speed Surface modul mašinske obrade

Specijalnizovane HSS operacije za lokalnu obradu površina daju potpunu kontrolu nad putanjom alata i kao posledica toga dobija se nenadmašan kvalitet obrađene površine.

Kako radi HSS modul u SolidCAM softveru do detalja je objašnjeno u SolidCAM tutorijalu koji možete preuzeti na ovoj stranici..

sadržaj besplatnog tutorijala za HSS obradu površina

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u HSS modul

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje koordinatnog sistema

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Priprema geometrije u integraciji sa SolidWorks softverom

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Definisanje alata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Definisanje nivelacije alata

..

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Definisanje putanje alata

..

Odoo - Sample 1 for three columns

7. Kontrola alata

..

Odoo - Sample 3 for three columns

8. Povezivanje putanja alata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

9. Definisanje prečnika alata i holdera

..

Odoo - Sample 1 for three columns

10. Gruba obrada komada

..

Odoo - Sample 2 for three columns

11. Podešavanje mašine i parametri za 4-osnu i 5-osnu obradu

..

Odoo - Sample 3 for three columns

12. Definisanje raznih drugih parametara

..

praktične vežbe za HSS obradu lokalnih površina

Odoo image and text block

SolidCAM korisničko uputstvo za primenu HSS modula u obradi površina

  • 170+ stranica

  • 12 poglavlja

  • 11 praktičnih primera za vežbanje (od jednostavnijih do složenih)

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 24MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera >

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >


DCAMCUT Korak 1
Prvi koraci u DCAMCUT softverskom rešenju za upravljanje CNC Erozimatima