SolidCAM tutorijali: iMachining vežba - CNC programiranje obrade nosača
Detaljna vežba za upoznavanje više funkcionalnosti iMachining modula mašinske obrade

Nosači u mašinskom inženjeringu obično imaju kompleksnu geometriju sa više različitih detalja geometrije za čiju efikasnu obradu treba primeniti različite pristupe u CNC programiranju - džepovi, površine, obaranje ivica, bušenja, itd.

U ovom SolidCAM tutorijalu pogledajte korak po korak kako izgleda programiranje CNC mašine za obradu jednog "jednostavnijeg" nosača.

 
 

Outside Shape Machining

Obrada spoljašnje konture komada.

 
 

Through Pockets Machining

Obrada otvora u džepovima.

 
 

Rough Machining of Angled Surfaces

Gruba obrada kosih površina.

 
 

Pocket Machining

Obrada džepova.

 
 

Finish Machining of Angled Surfaces

Završna obrada kosih površina.

 
 

Bottom Ledge Machining

Mašinska obrada "donje" strane nosača.

 
 

Cutting Excess Material from Through Hole

Odsecanje viška materijala iz centralnog otvora nosača.

 
 

Bottom Face Machining

Obrada lica "donje" površine nosača.

 
 

Floor Radius Finishing

Završna obrada detalja "dna" nosača.

Bonus: Preuzmite SolidCAM model iz gornjeg primera (.zip fajl)

SolidCAM tutorijali: iMachining vežba - CNC programiranje obrade poklopca
SolidCAM vežba za upoznavanje dodatnih funkcionalnosti softvera