SolidCAM tutorijali: Kompletan CAD i CAM kurs za učenje CNC programiranja
SolidCAM knjiga za pripremu obrazovnog programa stručnih škola i obuka

Ovaj SolidCAM kurs je u vidu knjige od preko 200 stranica u dva važna velika dela: CAD priprema modela i tehničke dokumentacije za CAM programiranje, i u drugom delu, postupak CNC programiranja za delove sklopa iz primera.

Napomena: Knjiga koju besplatno možete preuzeti na ovoj stranici savršena je za organizaciju nastave u srednjim stručnim i višim školama, kao i na specijalizovanim predmetima u fakultetskoj nastavi za organizaciju predavanja i praktičnih vežbi koje obuhvataju ključne faze jednog proizvoda - razvoj sa generisanjem proizvodne dokumentacije, i CNC programiranje i generisanje G-koda za proizvodnju.

SolidCAM EDU Training Course

SolidWorks 3D CAD modelovanje i SolidCAM CNC programiranje

PRVI DEO KURSA - sadržaj

SolidWorks 3D CAD modelovanje
 • Introduction

 • Overview: Design and Manufacturing of the Workpiece Stop

 • CAD Scenario


Lesson 1:

 • Designing the Foot

 • How to Create a 3D Solid Model

 • Basic Procedure for Creating a 3D Solid Model

 • SOLIDWORKS User Interface

 • Designing the Part

 • Creating the Solid Model

 • Views and Display Mode

 • Editing  Features

 • Removing  Material

 • Using the Hole Wizard

 • Adding  Relations

 • Saving the Finished Part

 • How to Create 2D Drawings

 • Options for Drawing Documents

 • Creating the Drawing

 • Preparing the Part

 • Starting the Drawing

 • The View Palette

 • Broken-out Section View

 • Dimensioning

 • The Sheet Format


Lesson 2:

 • Designing the Pin Holder

 • How to Create Like Parts using Configurations

 • Creating the First Configuration

 • Creating the Second Configuration


Lesson 3:

 • Designing the Side Parts

 • How to Create Symmetric Parts

 • Creating the Solid Body

 • Creating the Drawing


Lesson 4:

 • Designing the Studs

 • How to Create Round Parts with Circumferential Features

 • Creating the Basic Part

 • Adding a Hole

 • Creating a Polygon


Lesson 5:

 • Designing the Stop Pin

 • How to Create a Part with Rotational Symmetry

 • Creating a Body with the Revolved Boss/Base Feature


Lesson 6:

 • Creating the Workpiece Stop Assembly

 • How to Work with Assemblies

 • The Concept of Assemblies

 • The Work Environment

 • Linking of Parts in an Assembly

 • Insertion of the First Component in an Assembly

 • Insertion of Other Components in an Assembly

 • Design Library Toolbox

 • Creating an Exploded View

 • Modifying the Exploded View

 • How to Specify Tolerances and Properties

 • Setting  Tolerances

 • Setting File Properties

 • How to Create an Assembly Drawing

 • Procedure for Creating an Assembly Drawing

 • Creating the Drawing

 • Preparing the Assembly

 • Starting the Drawing

 • Illustration of a Knurl

 • Inserting a Thread into an Assembly Drawing

 • Inserting a Bill of Materials (BOM)

 • Inserting the BOM Balloons


CAD Appendix

 • Hand  Sketches 114


DRUGI DEO KURSA - sadržaj

SolidCAM CNC programiranje
 • CAM Scenario


Lesson 1:

 • Manufacturing the Foot

 • How to Manufacture with SolidCAM

 • CAD/CAM  Basics

 • Programming in SolidCAM

 • Creating and Defining the CAM-Part

 • Determining the Directory for Saving the CAM-Part

 • Selecting the CNC-Machine Controller

 • Defining the Machine Coordinate System

 • Defining the Stock and Target Models

 • Saving the CAM-Part

 • SolidCAM User Interface

 • Adding a Face Milling Operation (1st Setup)

 • Defining the Tool

 • Defining the Levels

 • Defining the Technology

 • Simulating the Operation

 • Adding a Profile Operation

 • Defining the Tool

 • Defining the Profile Depth

 • Defining the Technology

 • Defining the Lead in and Lead out Tool Link Movements

 • Calculating and Simulating the Tool

 • Centering the Through Hole

 • Defining the Tool and Tool Data

 • Defining the Drilling Depth

 • Drilling the Through Hole

 • Using Drill Cycles

 • Milling the Counterbore

 • Adding a New Coordinate System

 • Adding a Face Milling Operation (2nd Setup)

 • Generating  G-Code

 • Documentation


Lesson 2:

 • Manufacturing the Pin Holder

 • How to Define and Use Fixtures

 • Creating and Defining the CAM-Part

 • Defining the Machine Coordinate System

 • Defining the Stock and Target Models

 • Inserting and Defining a Fixture

 • Inserting the Fixture

 • Defining the Fixture

 • Slotting with a Profile Operation

 • Milling the Chamfers

 • Drilling the Holes and Milling the Counterbores

 • Inserting and Defining a Fixture for the 2nd Setup

 • Milling the Slot (2nd Setup) and Generating G-Code


Lesson 3:

 • Manufacturing the Side Parts

 • How to Machine Outside Contours with Pocket Operations

 • Creating and Defining the CAM-Part

 • Defining the Machine Coordinate System

 • Defining the Stock and Target Models

 • Adding a Face Milling Operation (1st Setup)

 • Milling the Upper Step

 • Milling the Lower Step

 • Milling the Circular Pockets

 • Milling the Outside Contour

 • Machining the Holes

 • Adding a Face Milling Operation (2nd Setup)

 • Making a Counterbore for a Cylinder Head Screw

 • Engraving


Lesson 4:

 • Manufacturing a Coordinate Cube

 • How to Machine with a Multiaxis Machine

 • Multi-sided Machining and its Basics

 • Creating and Defining the CAM-Part

 • Defining the Machine Coordinate System

 • Defining the Stock and Target Models

 • Inserting  Fixtures

 • Milling the Top and Angled Surfaces

 • Centering the Holes 2244.6 Machining the Holes


CAM Appendix

 • Drawings

Galerija - Prikaz sadržaja SolidCAM EDU udžbenika

1. deo - SolidWorks 3D CAD modelovanje

2. deo - SolidCAM CNC programiranje

Preuzmi kompletnu SolidCAM knjigu

Odoo image and text block

SolidCAM EDU Training Course kniga

 1. 233 stranice

 2. A4, PDF

 3. veličina fajla knjige 50Mb

Preuzmi SolidCAM EDU knjigu >

Preuzmi 3D modele za vežbu >

SolidCAM tutorijali: iMachining vežba - CNC programiranje obrade nosača
Detaljna vežba za upoznavanje više funkcionalnosti iMachining modula mašinske obrade