SolidCAM VIDEO: 2.5 osno glodanje (+ WEBINAR)
2.5D Milling Video

SolidCAM modul za 2.5 osno glodanje je osnovni softverski modul za programiranje CNC mašina sa brojnim funkcionalnostima koje olakšavaju i ubrzavaju pripremu mašinske obrade. 

Pregled modula za 2.5 osno glodanje (2020. godina)

 
 

pregled funkcionalnosti 2.5 osnog modula (2019)

 
 
 
 

Ostali video materijali za učenje 2.5 osnog modula

 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar (55 minuta)

 
 

Webinar 2018 (50 minuta)

 
 
SolidCAM 2020 noviteti
Šta donosi nova verzija najpopularnijeg CAM softvera?