Besplatni SolidWorks EDU resursi za nastavu
SolidWorks edukativni materijal namenjen nastavi

SolidWorks korporacija je za SolidWorks EDU korisnike pripremila priručnik prilagođen nastavi u srednjim školama i fakultetima, namenjen đacima i studentima koji nisu nikada koristili SolidWorks ili bilo koji drugi CAD softver. Studenti i đaci kroz ovaj priručnik se mogu upoznati sa osnovnim principima 3D CAD modeliranja i SolidWorks softvera, a zatim i modeliranjem u Part, Assembly i Drawing okruženju.

Pored materijala prilagođenog SolidWorks EDU korisnicima, na MySolidWorks portalu dostupan je i veliki broj besplatnih SolidWorks lekcija namenjenih kako đacima i studentima, tako i profesionalnim korisnicima.

Besplatan EDU materijal

Odoo CMS - a big picture

Besplatan priručnik namenjen SolidWorks EDU korisnicima može se preuzeti na SolidWorks Customer Portalu, i to klikom na linkove prikazane na slici iznad. Dostupna su dva različita priručnika:

  • Uvod u SolidWorks 3D CAD i Simulation

  • Uvod u SolidWorks Electrical

Vodič kroz SolidWorks Customer Portal
Upoznajte se sa besplatnim online resursima