Configuration management
Podsistem za definisanje familija delova, varijantnih rešenja ili definisanje faza u tehnološkom procesu proizvodnje ili montaže

Bilo da radite sa delovima ili sklopovima, SolidWorks nudi mogućnost postojanja više konfiguracija istog dela ili sklopa, a to u stvari znači postojanje više varijantnih rešenja u okviru jednog SolidWorks fajla. Bilo da u svom proizvodnom programu imate familije sličnih delova ili više varijanti iste konstrukcije ili mašine, SolidWorks omogućava modeliranje čitave palete proizvoda jednostavnim unosom podataka u Excel tabelu, gde svaki red tabele predstavlja novi 3D model ili sklop, odnosno, proizvod. Konfiguracije se mogu formirati i bez upotrebe Excela, što je u situaciji kada imamo manje od 10 varijantnih rešenja ili veličina produktivnije. Ovaj segment softvera je zaslužan za epitet najproduktivnijeg softvera za konceptualnu razradu rešenja, gde možemo da sagledamo više varijanti proizvoda pre nego što donesemo odluku o rešenju u čiju detaljnu razradu želimo da uđemo. SolidWorks simulacioni paket podržava rad sa konfiguracijama, pa čvrstoću i deformacije možemo da proverimo paralelno na više varijantnih rešenja, što nam omogućava da izaberemo najoptimalnije. Primena SolidWorks konfiguracija se produžava i na SolidCAM softver za programiranje CNC mašina, gde se definisanjem tehnologije za jednu konfiguraciju (veličinu) dela ista tehnologija može preslikati na svaku veličinu familije proizvoda, što desetostruko može da smanji vreme potrebno za izradu tehnologije obrade.

Configurations

 
 

Design tables

 
 

Content Publishing

 
 
Rad sa velikim sklopovima
Large Assembly Design