Čuvanje podešavanja
Copy settings wizzard

Budite sigurni da će personalizovano okruženje u SolidWorks-u biti sačuvano i nakon upgrade-a na višu verziju ili nakon obaranja Windows-a. Nije prijatno videti fabrička podešavanja, nakon što ste namestili sve skraćenice na mišu i tastaturi, podesili interfejs, podesili sve putanje... Copy Settings Wizzard je zasebna aplikacija koja se automatski instalira uz SolidWorks i služi za čuvanje svih podešavanja u vidu posebnog fajla sa .sldreg ekstenzijom.

Čuvanje podešavanja

Pokretanje aplikacije : WINDOWS START→ search Copy Settings Wizzard →Save Settings → odabir lokacije → Finish

Vraćanje podešavanja

Dvoklik na kreirani fajl → Next →odabir User-a → Next →Finish   ILI

Pokretanje aplikacije : WINDOWS START→ search Copy Settings Wizzard → Restore Settings → Next →odabir User-a → Next →Finish

SolidWorks konfiguracije
Kreiranje različitih varijanti proizvoda