DriveWorks za automatizaciju projektovanja u SolidWorks softveru
Parametarsko rekonfigurisanje gotovih projekata proizvoda

DriveWorks je softver specijalizovan za dodatnu automatizaciju rada u SolidWorks softveru, koji je delimično dostupan besplatno uz SolidWorks 3D CAD licence. 

Reč je softverskom rešenju koje se u SolidWorks 3D CAD softveru koristi kao Add-in a služi i projektnom timu da brže i preciznije, na osnovu sopstvenih predefinisanih pravila, napravi nove proizvode, ali služi i klijentima i kupcima koji dobijaju mogućnost da rekonfigurišu i izmene proizvod putem aplikacije na sajtu i tako automatski generišu dokumentaciju za zatvaranje prodaje ali i za proizvodnju!

 
 

Automatizacija sopstvenog razvojnog procesa i online 3D konfigurator proizvoda

DriveWorks koristi postojeće projekte, definisana pravila za razvoj, informacije za proizvodnju, metod kalkulacije trošova, kako bi kreirao nove proizvode brzo, precizno, u skladu sa usvojenim konceptima i standardima vaše firme, i sve to bez komplikovanih makroa, viška vremena utrošenog na projektovanje i kreiranje složenih konfiguracija.

Aktivan 3D model za sve

Ovaj softver pruža inženjerima, prodaji, distributerima i klijentima da biraju dizajn, da prave izmene i rekonfiguracije, i to sa bilo kog uređaja (računara, tableta, telefona).

Dokumentacija na klik

Istovremeno, DriveWorks automatizuje generisanje pojedinačnih narudžbenica proizvoda uz prateću prodajnu i proizvodnu dokumentaciju (u SolidWorks softveru).

Third Feature

Softver smanjuje ponavljajuće poslove koji ne donose pravu vrednost vašim projektima, unapređuje prodaju i isporučuje personalizovane proizvode u rekordnom vremenu.

Kako radi DriveWorks automatizacija razvoja i prodaje?

Jednom podesite DriveWorks konfigurator i dalje će raditi sam za vas

Odoo - Sample 1 for three columns

Vaši modeli - vaša pravila

Sagledajte parametre koje već koristite u svojim SolidWorks modelima, sklopovima i crtežima (i unosite ih ručno za svaki novi projekat), i unesite ih kroz DriveWorks Add-in.

Odoo - Sample 2 for three columns

Postavite svoju logiku

Vaše inženjersko iskustvo prevedite u vaša pravila za automatsku kontrolu i ažuriranja parametara kroz DriveWorks Rules Builder.

Odoo - Sample 3 for three columns

Pokrenite DriveWorks projekat

Iznova i iznova, prostim unošenjem specifičnih parametara svakog novog projekta, automatski kreirajte nove SolidWorks modele, sklopove, crteže i BOM - a sve zasnovano na pravilima koje ste sami definisali!

Alati i principi DriveWorks rešenja za automatizaciju rada u SolidWorks softveru

sačuvajte vreme, živce i energiju za projektovanje inovacija

Napredna automatizacija kreiranja radioničkih crteža

Imate probleme u proizvodnji jer svako ima svoj stil crteža? Majstori se gube u različitim prikazima za svaki novi projekat, prave greške i generišu škart?

Uštedite vreme i podignite kvalitet proizvoda pomoću automatskog kreiranja standardizovanih crteža

 • Kontrolišite izgled listova, projekcija, pratećeg teksta, pozicija napomena, lejera, linija i drugih karakteristika crteža

 • Generisani izveštaji pružaju kompletnu istoriju odobrenja crteža

 • Sačuvajte crteže u različitim formatima - PDF, JPEG, DWF i DWG

Odoo text and image block

Master fajlovi ostaju netaknuti

Pokušali ste da pravite osnovni model proizvoda ali se izgubio u kopijama? Neko ga uvek slučajno izmeni i opet se vraćate na početak - da vam je ipak brže da stalno projektujete "od nule"?

DriveWorks kreira nove kopije SolidWorks master fajlova i sve izmene se vrše u ovim novonastalim fajlovima, i automatski se čuvaju na novim lokacijama prateći pravila koja ste vi definisali.

 • Vaši master fajlovi nikada neće biti modifikovani ili pregaženi

 • Nema rizika da se javi bilo kakav problem sa podacima sačuvanim u masteru

 • Reference za kreiranje crteža zadržavaju tačnost zasnovanu na vašim predefinisanim pravilima.

Odoo text and image block

Jednostavno kreirajte varijante proizvoda brzom zamenom delova u sklopu

Klijent želi kvalitetniju komponentu? Jači spoj? Drugu dimenziju ili presek profila? 

Automatski zamenite komponente u vašim SolidWorks sklopovima koristeći statične delove koje već imate u biblioteci, ili koristeći dinamičke izmene koje su predefinisane pomoću DriveWorks alata.

 • Beskonačan broj zamena

 • Neka vaši master modeli ostanu jednostavni, jasni i pregledni

 • Jednostavno uvek možete dodati nove opcije za zamene delova u sklopu.

Odoo text and image block

Pametno koristite sve ono gde ste već ugradili svoju pamet (ali i vreme i novac)

Pravite probleme alatnici, nabavci i magacinu odabirom uvek novih profila, komponenti, gotovih proizvoda? Želite da smanjite troškove kroz ceo proces poslovanja tako što ćete standardizovati proizvode bez realnih gubitaka na fleksibilnosti i inovativnosti (da li je zaista potrebno da svaki proizvod ima drugačiji lim, zavrtanj, kutijasti profil)?

Postavite pravila prema kojima će DriveWorks kreirati nove SolidWorks fajlove ili će direktno koristiti već postojeće.

 • Koristite intelegentni koncept imenovanja fajlova da kreirate biblioteku modela

 • Uštedite vreme korišćenjem postojećih modela za koje ste već utrošili vreme i sigurni ste u njihov kvalitet (takođe ste te modele kreirali kroz neki razvojni proces, možda već testirali kroz simulacije, uverili se da su kvalitetni kroz životni vek proizvoda, itd).

 • Brzo uvedite izmene u projekat i sačuvajte vreme sa naplative troškove.

Odoo text and image block

Još jedan Toolbox?

Primenite specifične taskove koji će biti pokrenuti u toku kreiranja vaših SolidWorks modela, sklopova i crteža, za kompletnu kontrolu primenjenih metoda i standarda projektovanja u vašem timu.

 • DriveWorks Toolbox sa preko 30 taskova koje možete definisati

 • Hijerarhijska kontrola SolidWorks automatizacije prema dodeljenim korisničkim ulogama

 • Definisana putanja metoda rada uz taskove na kontrolnim tačkama procesa.

Odoo text and image block

Zna se ko, šta, gde i kako čuva

Gubite puno vremena na traženju fajlova i eksportovanju fajlova u različitim formatima? Želite da ubrzate komunikaciju na projektima i pojednostavite procedure i ceo razvojni proces?

Zadržite popunu kontrolu nad lokacijama gde se čuvaju fajlovi, ali i nad folderskom strukturom fajlova kreiranih u SolidWorks softveru kroz DriveWorks. Automatski kreirajte fajlove u bilo kom formatu koji je dostupan u SolidWorks softveru.

 • Potpuna kontrola nad imenovanjem fajlova uz pametno automatsko imenovanje vaših novih modela u biblioteci

 • Sačuvajte fajlove tačno tamo gde ste predvideli definisanim procesom razvoja

 • Kreirajte fajlove bilo kog formata - naročito korisno kada nemate kompletno softversko rešenje na SolidWorks platformi i želite da novi fajl automatski bude sačuvan u formatu koji koristite u narednoj fazi procesa.

Odoo text and image block

DriveWorks integracaija sa SolidWorks PDM sistemom

DriveWorks rešenje integrisano je i sa SolidWorks PDM sistemom za upravljanje dokumentacijom. Svi kreirani modeli, sklopovi i crteži, kao i svi drugi formati fajlova koje ste napravili u procesu projektovanja, mogu biti automatski sačuvani u vaš PDM.

 • Check-in sklopova, delova i crteža koji su kreirani kroz DriveWorks

 • DriveWorks uvek koristi poslednji ažurni master model i crteže iz PDM-a

 • Direktno brišite fajlove i foldere u PDM-u uz pomoć DriveWorks rešenja.

Odoo text and image block

DriveWorks softverski paketi

Izaberite opciju koja najviše dodaje na vrednosti vašem poslovanju

 
 

DriveWorksXpress

Brzo kreirajte nove verzije vaših SolidWorks fajlova uz rešenje koje dolazi besplatno sa svakom SolidWorks licencom.

DriveWorksXpress >

 
 

DriveWorks Solo

Kompletna automatizacija razvojnog procesa sa svim naprednim funkcijama koje nisu uključene u DriveWorksXpress

 
 

DriveWorks Pro

Dodaje DriveWorks Solo rešenju i online konfigurator proizvoda koji možete postaviti na vaš sajt i ponuditi kupcima sa opcijama za rekonfigurisanje ili personalizaciju proizvoda.

Tražiš rešenje za automatizaciju procesa razvoja i projektovanja proizvoda?

Solfins isporučuje softver, implementaciju, obuku, tehničku podršku...

Projektovanje Data centra u SolidWorks softveru
Kompletna AG-elektro-mehanička specifikacija server sale