DriveWorksXpress - Automatizacija projektovanja u SolidWorks 3D CAD
Besplatno rešenje za automatizaciju procesa razvoja

Svaki projektni tim, bez obzira na kompleksnost projekata na kojima radi, mora da obavi i bezbroj identičnih "klikova" da bi prilagodio svoj projekat internim standardima i zahtevima kupca. To uključuje pravila za kreiranje crteža koje vaši majstori lako čitaju, standardne delove za nabavku, magacin, alatnicu, itd. 

Ovaj problem u SolidWorks softveru rešava se besplatnim alatom - DriveWorksXpress.

 
 

Jednokratna postavka

Jednom postavite DriveWorks parametre i koristite ih na svakom novom projektu, i to bez kompleksnih makroa, robusnih konfiguracija, već zadržavajući potpunu fleksibilnost da podešavate sistem prema svojim potrebama.


Uštedite vreme za inovacije

Automatizujte ponavljajuće operacije i zadatke u procesu rada u SolidWorks softveru, i oslobodite vreme koje vam je potrebno za nove, bolje, profitabilnije proizvode.

Otklonite greške i izazove u procesu razvoja

DriveWorksXpress koristi pravila koja ste vi definisali da potpuno otkloni greške i probleme koji nastaju na projektima.

DriveWorksXpress funkcionalnosti

Ovo dobijate besplatno uz Svaki SolidWorks 3D CAD softver

Odoo image and text block

Automatizujte SolidWorks

Sagledajte sve parametre koje iznova i iznova, na svakom novom projektu, podešavate na svojim SolidWorks modelima i sklopovima, i uvedite za njih pravila i jedinstveno mesto kontrole u DriveWorksXpress Add-Inu.

  • Kontrolišite dimenzije, detalje, dodeljene karaktersiteike i menjajte konfiguracije proizvoda

  • Ažurirajte crteže povezujući ih sa modelima kroz DriveWorksXpress

  • Jednostavno dodajte i menjajte parametre koje ste definisali...

Odoo image and text block

Uredite unos traženih specifikacija novog proizvoda

Kreirajte forme za unos specifikacija novog proizvoda. Dodajte proveru i validaciju definisanih parametara kako biste bili sigurni da uvek imate odgovarajuće ulazne podatke za novi proizvod.

U specifikacijama prikažite zahteve i dodajte validaciju

Dodajte blokove teksta, numeraciju blokova teksta, padajuće liste, polja za čekiranje, itd.

Postavite defoltne vrednosti i redosled kontrole na formama za unos specifikacija...

Odoo image and text block

Vaši projekti - vaša pravila

Izgradite pravila prema kojima se kontrola imputa povezuje sa uočenim parametrima pomoću inteligentnog DriveWorks Rules Builder-a.

  • Uobličite svoje inženjersko znanje pomoću matematičkih i logičkih formula

  • Koristite standardne Excel funkcionalnosti

  • Koristite pametne načine za imenovanje fajlova dok pravite svoju biblioteku delova...

Activirajte besplatni DriveWorksXpress

Besplatna osnovna automatizacija koja dolazi uz svaki SolidWorks 3D CAD

Odoo - Sample 1 for three columns

Otvorite DriveWorksXpress

Otvorite DriveWorksXpress iz Tools menija u SolidWorks softveru, i odmah kliknite na link da do svog MySolidWorks naloga.

Odoo - Sample 2 for three columns

Nabavite aktivacioni kod

Aktivacija DriveWorksXpress ide kroz vaš MySolidWorks nalog, gde uzimate kod koji kopirate u DriveWorksXpress.

Odoo - Sample 3 for three columns

Automatizujte SOLIDWORKS

Podesite DriveWorksXpress jednom i koristite njegove forme da iznova i iznova konfigurišete nove varijante proizvoda iz biblioteke delova koje ste već kreirali, proverili kroz simulacije i iskusvo...

Dodatne opcije za nabavku DriveWorks paketa

Saznaj više >

 
 

DriveWorks Solo

napredna automatizacija procesa razvoja
 
 

DriveWorks Pro

potpuna automatizacija + online konfigurator proizvoda

Tražiš rešenje za automatizaciju procesa razvoja i projektovanja proizvoda?

Solfins isporučuje softver, implementaciju, obuku, tehničku podršku...

DriveWorks za automatizaciju projektovanja u SolidWorks softveru
Parametarsko rekonfigurisanje gotovih projekata proizvoda