Facility Layout u SolidWorks-u
Pristup za izgradnju postrojenja

2017. godine kompanija SolidWorks je kreirala niz alata koji značajno olakšavaju kreiranje velikih postrojenja. Korišćenjem ovih alata kompanije koje se bave planiranjem fabrika, kancelarija ili proizvodnih linija sada značajno mogu povećati produktivnost svojih inžejnera. Pojednostavljeno je pozicioniranje standardizovanih podsklopova jer se ne moraju koristiti stardni mate-ovi. 

Terminologija:

Asset - komponenta (sklop ili deo) koja sadrži Published reference feature. Može biti ubačena i povezana sa drugim komponentma upotrebom Magnetic mate-a

Published reference feture- može postojati u delu ili sklopu. Sadrži ravan tla (ground plane) i tačke konekcije (connection points)

Ground plane - ravan tla koja se koristi za definisanje orijentacije dela ili sklopa prema tlu. Može se koristiti i za definisanje pozicije prema plafonu

Connection points - tačke konekcije koje se definišu kako bi se olakšala konekcija Asset-a u glavnom sklopu

Magnetic Mate - vrsta mate-a koji se automatksi kreira kada se u glavnom sklopu približe tačke konekcije

Magnetic mates

 
 

Primer korišćenja Facility layout pristupa

 
 
Top-Down modeliranje sklopova
Alternativni prisup izgradnje sklopa