Izdavanje kodova za SolidWorks sertifikate za fakultete i srednje škole
Proces izdavanja kodova i sticanja SolidWorks Academic Certification Provider statusa

Svaka edukakativna ustanova koja poseduje licencirani EDU SolidWorks softver koji se nalazi na godišnjem održavanju može besplatno vršiti i izdavanje kodova za polaganje preko 10+ različitih SolidWorks ispita. Po uspešnom polaganju SolidWorks ispita, SolidWorks korporacija korisniku izdaje internacionalno priznat SolidWorks sertifikat doživotne važnosti.

Za besplatno izdavanje kodova za polaganje SolidWorks sertifikata potrebno je da jedna osoba iz Vaše edukativne ustanove dobije status SolidWorks Academic Certification Provider-a, nešto više informacija dostupno je na linku ispod:

SolidWorks EDU sertifikacija >>

Odoo image and text block

Edukativna ustanova može za studente i svoje najstavno osoblje besplatno generisati kodove za sledeće SolidWorks sertifikate:

 • CSWA-Academic Exam

 • CSWP-Academic Exam

 • CSWPA-Sheet metal

 • CSWPA-Weldments

 • CSWPA-Surfacing

 • CSWPA-Mold Making

 • CSWPA-Drawing Tools

 • CSWA-Simulation

 • CSWP-Simulation

 • CSWP-MBD

 • CSWA-Sustainability

Napomena: SOLIDWORKS vrši monitoring sertifikacionog procesa, pri čemu se svaka zloupotreba kažnjava.

U jednoj kalendarskoj godini se može izdati onoliko kodova koliko edukativna ustanova poseduje licenci.

Uputstvo za generisanje kodova

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Idite na SolidWorks Certification Center portal i ulogujte se sa svojim nalogom.

Ukoliko ne posedujete nalog pogledajte kratko uputstvo na jednom od prethodnih Solfins blogova kako da kreirate svoj nalog:

Registracija na SolidWorks Certification Center portal - uputstvo >>

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Unesite svoje podatke i kliknite na dugme Login.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na polje My Account (1) sa leve strane i zatim kliknite na dugme Your Credits (2), kako bi Vam se prikazali dostupni krediti koje možete iskoristiti za generisanje kodova za polaganje SolidWorks ispita.

VAŽNO:  Na vašem nalogu se nalaze Credits (krediti) koje možete iskoristiti za polaganje SolidWorks ispita samo na vašem nalogu. Ukoliko želite da pružite mogućnost da neko drugi polaže SolidWorks ispite, onda se postojeći krediti (Credits) moraju konvertovati u Vouchers (Vaučere). Ukratko razlika između kredita i vaučera je:

 • Credits - koriste se za polaganje ispita samo na vašem nalogu

 • Vouchers - bilo koja osoba sa bilo kojim nalogom može vršiti polaganje SolidWorks ispita

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Sada je potrebno izvršiti konverziju postojećih Kredita (Credits) u Vaučere (Vouchers). Prvo označite koje kredite želite da konvertujete (1), pa zatim kliknite na dugme Create VT-Vouchers (2).

Napomena: U koracima 4, 5, 6, 7, 8 i 9 prikazan je stari interfejs SolidWorks Certification Center-a pošto uputstva sa novim interfejsom nisu osvežena od strane SolidWorks korporacije, a Solfins nema mogućnost da adekvatno prikaže ceo proces generisanja kodova za EDU ustanove.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Zatim se prikazuje dijalog prozor na kojem je potrebno definisati parametre Vaučera (Vouchers). Osnovni parametri su:

 • Your Current Balance - broj trenutno slobodnih kredita

 • VT-Vouchers to create - broj vaučera koji osoba želi da kreira

 • Trackable VT-Vouchers - da li osoba koja izdaje vaučere želi da prati status ispita (da li je ispit položen i sa kojim rezultatom)

 • Tracking Tag - definiše se tekst koje omogućava lakše praćenje vaučera

 • VT-Vouchers expire on - definiše se datum isteka vaučera

Kada su svi parametri definisani, kliknite na dugme Create VT-Vouchers.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Na slici iznad se može uočiti da je oduzeto 5 Kredita (1) koji su iskorišćeni za kreiranje 5 Vaučera. 

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Svi podaci za prethodno kreirane Vaučere se mogu eksportovati na dva načina:

 • Copy Voucher Code - kodovi vaučera (Code kolona) se kopiraju i zatim se mogu Paste-ovati u bilo koji program za kucanje teksta (Notepad, Word, itd.)

 • Export as Excel-file - trenutno aktivni vaučeri i njihovi podaci se automatski eksportuju u Excel fajl

Korak 8

Odoo CMS - a big picture

U okviru Team Info (1) sekcije možete pratiti status Trackable Voucher-a i videti performanse studenata i kolega na SolidWorks ispitima.

Korak 9

Odoo CMS - a big picture

Položeni sertifikati se automatski generišu posle ispita i nalaze se u okviru sekcije My Account (1) i polja Certificates (2) kao što je prikazano na slici iznad.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna pomoć kontaktirajte Solfins tehničku podršku.

SolidWorks EDU sertifikacija
SolidWorks sertifikati namenjeni isključivo nastavnom osoblju