Izrada sklopova u SolidWorks 3D CAD softveru
Ubacivanje podsklopa u nadređeni sklop

Postoje različiti softveri na tržištu, u domenu izrade i sklopova SolidWorks je apsolutni lider. Pogledajte zašto svi koji imaju proizvode sa velikim brojem delova smatraju da sa SolidWorks softverom mogu da uštede i preko 30% vremena.

 
 
 
 
3D Modeliranje delova - SolidWorks Part Design
Modeliranje zapreminskih 3D modela u SolidWorks softveru