Izrada templejta sastavnice
Uputstvo za izradu templejta za sastavnice

Korak 1 - Otvaranje sastavnice

Prvo je potrebno otvoriti bilo koji sklopni crtež, pa zatim otići na Annotation → Tables → Bill of materials.

Odoo CMS - a big picture

Korak 2 - Uređivanje sastavnice po sopstvenim potrebama

Uredite sastavnicu u Feature manager-u prema vašim potrebama.

Odoo CMS - a big picture

Korak 3 - Uređivanje sastavnice po sopstvenim potrebama

Postavite sastavnicu na radni prostor i prilagodite njene parametre i vizuelni prikaz Vašim potrebama i standardima.

Odoo CMS - a big picture

Korak 4 - Snimanje templejta sastavnice

Kako biste izvršili snimanje sastavnice, kliknite desnim klikom na sastavnicu → Save as. Sastavnicu možete sačuvati na defaut-noj SolidWorks lokaciji C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english ili u posebnom folderu koji možete referencirati iz SolidWorks podešavanja.

Odoo CMS - a big picture

Korak 5 -Korišćenje templejta

Pri svakom sledećem kreiranju sastavnice do željenog izgleda se dolazi pokretanjem opcije Open table template for Bill of materials:

Odoo CMS - a big picture
SolidWorks CSWA, CSWP i CSWE sertifikacija
Internacionalno priznati SolidWorks sertifikati