Kinematika i dinamika mehanizama
SolidWorks Motion

Klikom miša dodate motor, linearni aktuator, oprugu i uključite na sve to uticaj gravitacije i vaši delovi se kreću. Provera kolizije pokretnih elemenata se podrazumeva. SolidWorks Motion je alat koji će dati tačne vrednosti brzina, ubrzanja i sila koje se generišu prilikom kretanja tako da imate potpuno realno shvatanje situacije u bilo kom delu sklopa i pre nego što ste napravili prototip svog proizvoda.

Motion analysis

 
 

Kinematska analiza

 
 

Event-Based Motion

 
 
Konstruisanje kalupnih ploča i alata za livenje i kovanje
Mold Tools (Core&Cavity design)