Konstruisanje kalupnih ploča i alata za livenje i kovanje
Mold Tools (Core&Cavity design)

SolidWorks u svojoj osnovnoj konfiguraciji nudi funkcionalnost za izradu alata za livenje plastičnih masa, preciznog liva, livenje obojenih metela, kokila za livenje čeličnog liva i sl. Nakon što ste završili vaš deo ili ga dobili od naručioca alata, možete u nekoliko jednostavnih operacija da uračunate procente skupljanja, definišete livačke uglove, proverite da li je vaš deo tehnologičan u smislu analize livačkih uglova ( Draft Analysis), detektovanja negativnih uglova (Undercut Detection)i provere debljine zidova odlivka (Thickness Analysis). U narednim koracima se mogu definisati i najsloženije ravni razdvajanja alata i ,,zakrpiti” sve rupe na delu, nakon čega dobijamo dve kalupne ploče koje dalje obradjujemo da bi smo definisali bočna jezgra, umetke, podizače i ostale mehanizme koji su tipični za ovu industriju. Krajnje jednostavno, moguće je izvršiti ekstrakciju elektroda za elektroerozivnu obradu iz geometrije kalupnih ploča. Same kalupne ploče se mogu pripremiti u za obradu na CNC mašini u SolidCAM modulu istog trenutka kada se završi model, pri čemu se zadržava asocijativnost putanja alata, pri svakoj izmeni geometrije

Mold making - Proizvod

 
 

Core and Cavity

 
 

Ekstrakcija elektroda

 
 

Propagiranje izmena na sklopu alata

 
 

Tehnički crteži alata za livenje plastike

 
 

Tražiš rešenje za konstruisanje alata i kalupa?

Kompletno rešenje predstavili smo na opširnijoj stranici na linku:

Napredni alati za uvoz geometrije
FeatureWorks