Kreiranje templejta za deo
Korak po korak uputstvo

Kreiranje šablona za delove (SolidWorks Part Templejta) je brz i jednostavan način za podešavanje jedinica mera, određenih vizuelnih karakteristika i ostalih podešavanja koja se mogu uključiti ili isključiti. SolidWorks ih ima mnogo i potrebno je jednom podesiti, sačuvati podešavanja i pri svakom sledećem pokretanju softvera, imaćete željeno okruženje. U nastavku je detaljno uputstvo kako kreirati templejte koji su skrojeni npr. prema standardima vaše kompanije. Ova procedura važi i za kreiranje templejta u assembly, route ili weldment okruženju, a detaljno uputstvo za kreiranje templjeta za crteže možete pogledati na ovom linku.


  1. Kreiranje novog dela File → New

  2. Pojaviće se novi prozor iz kog se može izabrati bilo koji part templejt

  3. Tools → Options → Odabrati karticu Documents Properties. Na ovoj kartici se nalaze sva podešavanja koja se čuvaju u sklopu templejta. Podešavanja na Systems Options kartici ostaju i nakon gašenja softvera, dok su Document Properties podešavanja na nivou otvorenog fajla i zavise od templejta koji je odabran.

  4. U meniju sa leve strane, odabrati Drafting Standard - odabrati standart iz padajuće liste ISO ili DIN npr.

  5. Svaki standard ima svoj set specifičnih podešavanja. Obratiti pažnju da su podešavanja u Annotations, Dimensions, Tables i DimExpert već podešena na osnovu standarda koji je izabran u predhodnom koraku. Podešavanja u ovim poljima se mogu promeniti, ali će postati npr. ISO-MODIFIED,

  6. Sledeći korak su podešavanja u Units polju: i uvom polju se mogu odabrati standardna podešavanja kao što su npr. MMGS (minimetar, gram, sekunda) ili napraviti svoja CUSTOM podešavanja

  7. Image Quality podešavanja su veoma bitna jer utiču na performanse softvera. Barovi koji određuje kvalitet kružnih ivica bi trebalo držati ispod polovine jer se golim okom skoro i ne vidi razlike iznad polovine, a za računar je značajno opterećenje, naročito kada se delovi prebace u sklopove. 

Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture


8. Nakon što se nameste sva podešavanja potvrditi na OK 

9. Podesiti atribute ukoliko postoji potreba : File → Properties . Više o atributima >>

10. File → Save AS , imenovati templejt i iz padajuće liste odabrati Part Templates (*.prtdot) i sačuvati na željenoj lokaciji na računaru. Idealno bi bilo čuvati sve templejte na istoj lokaciji - TEMPLEJTI folder npr. Ukoliko se radi na mreži ili u PDMu , sačuvati na zajedničkoj lokaciji kako bi svaki član tima mogao da koristi ista podešavanja.

11. Uneti lokaciju u SolidWorks: Tools → Options → File Locations → Document Templates odabrati iz padajuće liste → Add... → dodati lokaciju na kojoj su sačuvana podešavanja. Pri svakom sledećem pokretanju SolidWorks će pitati koji templejt se koristi:

Odoo CMS - a big picture
SolidWorks rešenja za projektovanje liftova
Liftovi svih namena