Nove cene za SolidWorks
stare cene važe do 31. marta 2022.

Kao regionalni SolidWorks partner obaveštavamo vas da je Dassault Systemes najavio nove cene za SolidWorks sofvere od 1. aprila 2022. godine. 

Promene cena primenjuju se globalno.

SolidWorks proizvodi od 1. aprila 2022:

 • SolidWorks Standalone trajne desktop licence ~5% povećanje cena

 • SolidWorks Standalone godišnje održavanje - bez promene

 • SolidWorks Network licence (uključujući PDM) ~19% povećanje cena

 • SolidWorks Network godišnje održavanje (uključujući PDM) ~14% povećanje cena

 • SolidWorks Term licence (tromesečne ili godišnje) - najavljeno je smanjenje cena (~8%)

 • SolidWorks 3DEXPERIENCE CLOUD - u toku su akcijske cene sa popustima 25-35%

Više o tipovima SolidWorks licenci pogledajte na linku ovde.

Solfins je sa SolidWorks-om tražio rešenja za klijente - i došli smo do nekoliko opcija:

 1. poručivanje dodatnih potrebnih licenci po staroj ceni do kraja marta

 2. višegodišnji ugovori za Network održavanje uz povoljne uslove

 3. prelazak na godišnje licence koje uključuju i održavanje

 4. prelazak na godišnje licence uz 3DEXPERIENCE platformu sa popustima i do 35%

Kontaktirajte nas da odaberemo najpovoljnije rešenje za vas:

Upit za SolidWorks ponudu >


DraftSight nove cene od 1. aprila 2022:

 • DrafSight trajne mrežne licence ~33% povećanje cena

 • DraftSight godišnje licence - bez promene

Upit za DraftSight ponudu >

SolidWorks na Windows 11 operativnom sistemu
Važno saopštenje za SolidWorks korisnike