Osnovne simulacije i proračuni
SimulationXpress, FloXpress, SustainabilityXpress

SolidWorks Simulation omogućava korisnicima da na svojim postojećim sklopovima definišu odnose između delova, postave spoljašnja opterećenja, startuju simulaciju i pogledaju izveštaje iz kojih mogu da sagledaju naponsko stanje, deformacije, relativne deformacije, distribuciju stepena sigurnosti.

Simulacija ekološkog uticaja proizvoda, kroz analizu njegovog životnog ciklusa (LCA – life cycle assesment) od sirovine, kroz proizvodnju, eksploataciju i kraj životnog veka – reciklažu. Ova simulacija omogućava održivi razvoj proizvoda i u skladu je sa standardom kvaliteta ISO 14001, kojim se demonstrira briga firme o životnoj sredini i uveravaju klijenti i poslovni partneri o privrženosti zaštite životne sredine koja će dati merljive rezultate i u funkciji je održivog razvoja organizacije i lokalne zajednice.

SimulationXpress

 
 

FloXpress

 
 

SimulationXpress

 
 

FloXpress

 
 

SustainabilityXpress

 
 
Animacija i vizuelizacija
Definisanje kinematike i kretanja pomoću motora i aktuatora