3D Interconnect

Engine za rad sa neutralnim CAD formatima

Uvozite i koristite postojeće podatke i datoteke iz drugih softverskih paketa. SolidWorks ima prevodioce koji podržavaju sledeće formate: DWG, DXF, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor, Mechanical Desktop, Unigraphics, Solid Edge, CADKEY, IGES, STEP, Parasolid, SAT (ACIS), VDA-FS, VRML, STL, TIFF, JPG, Adobe Illustrator, Rhinocerous, IDF, i HSF (Hoops).

Komunikacija različitih CAD softvera uz pomoć neutralnih formata (STEP, IGES...) je isto kao i komunikacija recimo Portugalca i Poljaka na Engleskom jeziku. Uspešna komunikacija zavisi od nivoa znanja Engleskog jezika sagovornika kao i od kompleksnosti suštine koja se objašnjava. CAD softveri iz verzije u verziju napreduju i "poboljšavaju svoje znanje Engleskog".

3D interconnect je rešenje kompanije SolidWorks za bolje sporazumevanje. Pored toga što drugačije otvara fajlove, ovaj engine ostavlja vezu sa neutralnim fajlom (zelena strelica na drvetu) :

Odoo CMS- Sample image floating


Kako biste razbili ovu vezu i imali klasičan neutalni fajl, sve što treba da uradite jeste: Desni klik na željeni deo na drvetu → Disolve feature (Break link za sklopove).

3D interconnect se može i isklučiti na Tools → Options → Import → Enable 3D interconnect   ALI preporuka Solfins aplikativnih inženjera je da ovo ne radite već da svaki put na dva klika samo vratite fajl u netutralnu formu bez veze sa eksternim fajlom fajlom.


Softverska kuća Dessault Systemes je za korisnike premium paketa razvila i direktan prevodilac između SolidWorks i Catia formata, koji bez gubitaka informacija omogućava jednostavan i simultani rad svoja dva proizvoda

Catia i SolidWorks interconnect

 
 

3D Interconnect