Animacija i vizuelizacija

Definisanje kinematike i kretanja pomoću motora i aktuatora

Motion Study

 
 

Animacija uz pomoć Mate controller-a