Izdavanje kodova za SolidWorks sertifikate za fakultete i srednje škole

Proces izdavanja kodova i sticanja SolidWorks Academic Certification Provider statusa

Pored sertifikata namenjenih isključivo nastavnom osoblju, edukaciona ustanova na godišnjem održavanju može besplatno vršiti i izdavanje kodova za polaganje preko 10+ različitih SolidWorks ispita dostupnim nastavnom osoblju i studentima. Po uspešnom polaganju SolidWorks ispita, SolidWorks korporacija korisniku izdaje internacionalno priznat SolidWorks sertifikat doživotne važnosti.

Kako bi nastavno osoblje moglo besplatno da izdaje kodove za polaganje SolidWorks sertifikata, potrebno je da jedna osoba zaposlena pri edukacionoj ustanovi (Fakultet ili Srednja škola) dobije status SOLIDWORKS Academic Certification Provider-a.

Odoo image and text block

SOLIDWORKS Academic Certification Provider status omogućava edukacionoj ustanovi, odnosno osobi sa ovim statusom, da besplatno izdaje kodove za polaganje sledećih SOLIDWORKS sertifikata namenjenih studentima i nastavnom osoblju:

 • CSWA-Academic Exam

 • CSWA-Sustainability

 • CSWA-Simulation

 • CSWP-Academic Exam

 • CSWPA-Sheet metal

 • CSWPA-Weldments

 • CSWPA-Surfacing

 • CSWPA-Mold Making

 • CSWPA-Drawing Tools

 • CSWP-Simulation

 • CSWP-MBD

Napomena: SOLIDWORKS vrši monitoring sertifikacionog procesa, pri čemu se svaka zloupotreba kažnjava.

Kako bi osoba zaposlena u edukacionoj ustanovi (Fakultetu ili Srednjoj školi) dobila status SolidWorks Academic Certification Provider-a potrebno je popuniti formu (link ispod).

Certification Provider - forma >>

Verifikaciju unetih podataka vrši direktno SolidWorks korporacija. SolidWorks će Vas obavestiti o sticanju SolidWorks Academic Certification Provider statusa.


Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte Solfins tehničku podršku.