Modovi otvaranja velikih sklopova

Poboljšajte performanse i stabilnost SolidWorks-a na najefikasniji način

Rad sa velikim sklopovima (1000+ delova) u svakom 3D CAD softveru negativno utiče na performanse i stabilnost, ali korišćenjem specifičnih alata i strategija modeliranja ovi negativni efekti se mogu vrlo lako eliminisati. SolidWorks, poseduje veliki broj različitih opcija i funkcionalnosti koje optimizuju rad sa velikim sklopovima, poboljšavaju performanse i stabilnost softvera.

U okviru ovog bloga možete se upoznati sa nekoliko opcija koje imaju najveći impakt na performanse i stabilnost, ali ukoliko ste zainteresovani da naučite više, rezervišite svoje mesto na Solfins obuci koja je isključivo namenjena za rad sa velikim sklopovima.

Različiti modovi otvaranja sklopova i crteža

Odoo image and text block

SolidWorks sklopovi se korišćenjem SolidWorks Open dijalog prozora (File/Open) mogu otvoriti u nekoliko različitih modova:

 • Resolved

 • Lightweight

 • Large Asssembly Mode

 • Large Design Review


Performanse otvorenog sklopa i stabilnost softvera direktno zavise od odabranog moda otvaranja.

Resolved opcija otvara sklop sa svim komponentama u sklopu u Resolved stanju, odnosno, komponente su u potpunosti učitane u RAM memoriju računara, i mogu se bez ikakvih ograničenja menjati. Veliki sklop otvoren u Resolved modu ima najlošije performanse, ali komponente su prikazane bez ikakvih uprošćenja.

 
 

Lightweight opcija


Lightweight opcija
otvara sklop sa svim komponentama u sklopu u Lightweight stanju, odnosno, u RAM memoriju su učitane osnovne grafičke informacije i osnovna referentna geometrija.

Lightweight komponenti se identifikuju, tako što se na ikonici SolidWorks dela ili sklopa nalazi pero, kao što je prikazano na slici pored.

Benefiti Lightweight komponenti:

 • Poboljšava performanse i stabilnost otvorenog sklopa

 • Ne utiče na postojeće i proces dodavanja novih Mate-ova

 • Zadržava lokaciju i orijentaciju komponenti

 • Omogućava Mate-ovanje, rotaciju i pomeranje komponenti

 • Omogućava izračunavanje mase i određivanje interferenci korišćenjem funkcije Interference Detection

Ograničenja Lightweight komponenti:

 • SolidWorks stablo (Feature-i) nisu učitani

 • Ne može se vršiti izmena ovih komponenti direktno u sklopu, potrebno je konkretnu komponentu prebaciti u Resolved stanje.

Odoo image and text block

Large Assembly Mode 

Otvara sklop i sve komponente u sklopu modu predefinisanih SolidWorks podešavanja koja značajno unapređuju performanse softvera. Ovaj mod se automatski aktivira kada broj komponenti u sklopu pređe određeni broj, pri čemu je osnovno sistemsko podešavanje 500 komponenti. Korisnik može izvršiti promenu ovog podešavanja.

 
 

Large Design Review


Large Design Review
 otvara sklop i sve komponente sa najosnovnijim grafičkim informacijama, omogućavajući korisniku da izuzetno brzo otvori sklop i vrši manipulaciju istim. Ovaj mod rada nudi najbolje performanse u radu sa velikim sklopovima i prvenstveno je namenjen pregledu sklopa.

Large Design Review ograničava korisnika na samo najosnovnije SolidWorks Assembly alate:

 • Korišćenje Measure alata

 • Kretanje kroz stablo sklopa i otvaranje komponenti

 • Sakrivanje i prikazivanje komponenti

Od verzije SolidWorks 2019, u ovom modu korisnici mogu dodati nove komponente i izvršiti njihovo Mate-ovanje, ali sa određenim ograničenjima.


Sklop otvoren u Large Design Review modu, ne može se prebaciti u Resolved, Lightweight ili Large Assembly Mode, sklop je potrebno ponovo otvoriti u nekom od ovih modova.

SpeedPak modul rada

 
 

SpeedPak modul otvaranja velikih sklopova, omogućava bržu manipulaciju i bolje performanse sa velikim sklopovima čak i u odnosu na Large Design Review mod, međutim zahteva prethodnu pripremu 3D modela.

SolidWorks korisnik prethodno definiše površine, tela ili referentnu geometriju koju želi da prikaže pri otvaranju 3D modela u SpeedPak modu rada. Pri otvaranju 3D modela u ovom specifičnom modu, samo prethodno definisana geometrija će biti učitana, značajno poboljšavaći performanse i stabilnost.