Mold Making

Ceo proces od proizvoda, preko alata do proizvodnje

SolidWorks u svojoj osnovnoj konfiguraciji nudi funkcionalnost za izradu alata za livenje plastičnih masa, preciznog liva, livenje obojenih metela, kokila za livenje čeličnog liva i sl. Nakon što ste završili vaš deo ili ga dobili od naručioca alata, možete u nekoliko jednostavnih operacija da uračunate procente skupljanja, definišete livačke uglove, proverite da li je vaš deo tehnologičan u smislu analize livačkih uglova ( Draft Analysis), detektovanja negativnih uglova (Undercut Detection)i provere debljine zidova odlivka (Thickness Analysis). U narednim koracima se mogu definisati i najsloženije ravni razdvajanja alata i ,,zakrpiti” sve rupe na delu, nakon čega dobijamo dve kalupne ploče koje dalje obradjujemo da bi smo definisali bočna jezgra, umetke, podizače i ostale mehanizme koji su tipični za ovu industriju. Krajnje jednostavno, moguće je izvršiti ekstrakciju elektroda za elektroerozivnu obradu iz geometrije kalupnih ploča. Same kalupne ploče se mogu pripremiti u za obradu na CNC mašini u SolidCAM modulu istog trenutka kada se završi model, pri čemu se zadržava asocijativnost putanja alata, pri svakoj izmeni geometrije

Mold making - Proizvod

 
 

Mold Making - Plastics Proffesional

 
 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Mold making - Plastics premium

 
 

Mold making - Core and Cavity

 
 

Mold making - ekstrakcija elektroda

 
 

Mold making - Propagiranje izmena na sklopu alata

 
 

Mold making - Otvaranje novog projekta u PDM sitstemu

 
 

Mold making - Konfigurisanje kućišta

 
 

Tehnički crteži alata za livenje plastike

 
 

Automatsko generisanje tehničkih crteža u PDF formatu

 
 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Mold making - 3-osna obrada

 
 

Mold making - 5-osna obrada

 
 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Mold making - Priprema za CAM

 
 

Definisanje tehnologije i lansiranje dokumentacije

 
 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Mold making - tehnologija

 
 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.