Procedura generisanja kodova za polaganje SOLIDWORKS sertifikata

Uputstvo za klijente na održavanju

Klijenti na godišnjem održavanju imaju pravo da dva puta godišnje generišu kodove za polaganje SOLIDWORKS sertifikata. Nešto više o SOLIDWORKS sertifikaciji je dostupno na Solfins blogu.

Korak 1

Odoo text and image block

Korak 2

 • Kliknite na „Certification Offers for Subscription Service Customers**”, kao što je označeno na slici desno

Odoo text and image block

Korak 3

 • Kodovi za polaganje sertifikata se dobijaju slanjem SMS-a na broj 0016177953131


 • Sadržina poslatog SMS-a je specifična i kombinuje kod označen na slici desno, i kodove za neke od sertifikata:


  • CSWA sertifikat: CSWA

  • CSWP sertifikat: CSWP

  • Drawing Tools: DT

  • Mold Making: MM

  • Sheet Metal: SM

  • Surfacing: SU

  • Weldments: WD

  • Additive Manufacturing: AM


 • Kod na slici se menja pri refresh-u stranice

Odoo text and image block

Korak 4

 • Ukoliko npr. želimo da generišemo kodove za CSWP i Surfacing sertifikat, potrebno je na broj 0016177953131 poslati SMS sledeće sadržine:

         5q7qn7h9v cswp su

 • U automatskom odgovoru dobićete kodove za zahtevane sertifikate, kao što je prikazano na slici desno (primer za CSWA i Drawing Tools sertifikate)

 • Kodovi za polaganje važe 180 dana

Odoo text and image block