Projektovanje delova od plastike

Delovi koji se proizvode injekcionim livenjem

Delovi od plastike sa sobom nose specifične forme za povezivanje i montažu tih delova u u finalne proizvode sa i bez upotrebe dodatnih elemenata za vezu. SolidWorks u sebi sadrži čitavu paletu alatki koja omogućava automatizovano kreiranje elemenata za vezu, ventilacionih otvora, rebara za ukrućenje i ostalih formi karakterističnih za delove od plastike. Ovo SolidWorks svrstava u red najproduktivnijih softvera za razvoj delova od plastike.