SolidWorks Design Library - centralna lokacija standardnih elemenata

Brzo pristupite internoj bazi standardnih SolidWorks delova, anotacija...

SolidWorks Design Library funkcionalnost vam omogućava da direktno kroz SolidWorks interfejs brzo pristupite internoj bazi standardnih elemenata koje često koristite na vašim 3D modelima i crtežima. Korišćenjem ove funkcionalnosti, SolidWorks korisnici mogu značajno uštedeti vreme u svakodnevnom radu.

SolidWorks Design Library nije Toolbox, internu bazu korisnik sam mora napraviti i snimiti je na centralnoj lokaciji na računaru. Ova lokacija se kroz SolidWorks Design Library može referencirati u SolidWorks-u, omogućavajući korisnicima brz pristup potrebnim fajlovima direktno iz SolidWorks interfejsa. Korisnik brzo može pristupiti sledećim elementima:

  • SolidWorks delovima koje će korisnik često koristiti u svojim proizvodima

  • Standardnim Feature-ima (npr. brzo kreiranje standardizovanog otvora)

  • Anotacijama ili blokovima koje će korisnik integrisati u svoj SolidWorks crtež...

 
 

U kontekstu biblioteke alata (od 2:34min)