SolidWorks EDU sertifikacija za nastavno osoblje

SolidWorks sertifikati namenjeni isključivo nastavnom osoblju

Nastavno osoblje zaposleno u edukacionim ustanovama koje poseduju SOLIDWORKS EDU paket može besplatno unaprediti svoje SOLIDWORKS znanje i pripremiti se za predavanje zahvaljujući sertifikaciji namenjenoj nastavnom osoblju. Ovaj tip sertifikata nije obavezan i SOLIDWORKS nastava se može vršiti i bez njih, ali sertifkacija SOLIDWORKS nastavnog osoblja je poželjna. Sertifikati dostupni isključivo nastavnom osoblju su:

  • SOLIDWORKS Technology Educator Competency Exam (TECE)

  • SOLIDWORKS Accredited Educator

Sertifikate mogu polagati samo osobe sa Academic Certification Provider status i položen CSWA ispit. Nešto više informacije o samim sertiifkatima kao i uputstva za polaganje istih dostupna su u daljem tekstu.

SOLIDWORKS Technology Educator Competency (TECE)

SOLIDWORKS Technology Educator Competency (TECE) ispit je namenjen nastavnom osoblju koje će biti direktno uključeno u SOLIDWORKS nastavu. Osoba koja je položila TECE ispit poseduje znanje potrebno za obrazovanje studenata ili učenika u oblastima SOLIDWORKS 3D CAD-a, Simulacija (Simulation modul) i Održivog razvoja proizvoda (Sustainability modul).

Format ispita: Ispit se sastoji od 30 pitanja sa nekoliko ponuđenih odgovora, pri čemu osoba u toku testiranja mora odabrati tačan odgovor. Za polaganje ispita je potrebno tačno odgovoriti na 80% ili više pitanja. Vreme trajanja ispita je 45 minuta.

Uslovi za polaganje: Za polaganje ovog ispita, potrebno je da osoba bude registrovana kao Academic Certification Provider i da već poseduje položen CSWA ispit.

Oblasti koje ispit testira: TECE ispit testira poznavanje nekoliko različitih SOLIDWORKS kategorija (prikazanih ispod).

Svim osobama zainteresovanim za polaganje TECE SolidWorks sertifikata, SolidWorks savetuje da pročitaju CAD Instructor Guide knjigu. Obratite posebnu pažnju na poglavlja 1, 2, 3, 4, 6, 12 i 13.


Dodatne informacije dostupne su na SOLIDWORKS sajtu.

SOLIDWORKS korisnički interfejs i resursi dostupni edukacionim ustanovama

Modeliranje delova (Part modelling)

Modeliranje sklopova (Assembly modelling)

Kreiranje tehničkih crteža (SOLIDWORKS Drawings)

Uticaj proizvoda na životnu sredinu (SOLIDWORKS Sustainability modul)

FEA simulacije (SOLIDWORKS Simulation)

Odoo image and text block

Procedura polaganja TECE ispita


Ukoliko ste zadovoljili sve potrebne uslove i posedujete potrebno tehničko znanje, možete izvršiti polaganje SolidWorks TECE sertifikata.

Korak 1 - generisanje koda za polaganje

Za generisanje koda za polaganje potrebno je poslati mail direktno SolidWorks-u:

Kome: certification@solidworks.com

Naslov mail-a: Request for TECE credit

Tekst mail-a: Napišite vašu email adresu i ime edukacione ustanove. Unesite kod vašeg CSWA sertifikata.

Po odgovoru na Vaš mail, kod za polaganje će biti dostupan na SolidWorks Virtual Tester portalu.

Napomena: Vaša email adresa za CSWA, Academic Certification Provider i TECE ispit mora biti ista.

Korak 2 - polaganje ispita

Polaganje se vrši korišćenjem Tangix TesterPro aplikacije, kao i u slučaju brojnih drugih SolidWorks ispita. Uputstvo za korišćenje je dostupno na Solfins blogu.

SOLIDWORKS Accredited Educator

SOLIDWORKS Accredited Educator je najviše priznanje koje SolidWorks korporacija izdaje osobama zaposlenim u edukaciji. Ovaj status se automatski postiže kada su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Osoba poseduje status Academic Certification Provider-a

  • Osoba je položila CSWA sertifikat

  • Osoba je položila Technology Educator Competency (TECE) ispit

Sticanjem SolidWorks Accredited Educator priznanja, vaše tehničko SolidWorks 3D CAD znanje i iskustvo je verifikovano u vidu internacionalnog priznatog sertifikata.