Vaš SolidWorks 3D model u PowerPoint prezentaciji!

SolidWorks 3D CAD > SolidWorks Visualize > PowerPoint

SolidWorks korsisnici koji su ujedno i Visualize korisnici (kao samostalnog softvera ili kao dodatna u SolidWorks Professional i Premium paketu), mogu da iskoriste ovaj softver za rendering da kreiraju 3D model za PowerPoint prezentaciju.

Jednostavno u SolidWorks Visualize eksportujte 3D model u .GBL format i unesite u PowerPoint. 

U PPT-u možete manipulisati veličinom i rotacijom 3D modela, možete animirati model da se kreće automatski u toku prezentacije ili ručno manipulisati modelom u toku same prezentacije.

Naročito korisno može biti i to što ovakav model čuva visok nivo detalja pa, na primer, ako predstavljate neki veći sklop ili mašinu sa nizom podsklopova, možete uveličati sve detalje do pune vidljivosti u toku prezentacije.


Video tutorijal za eksport 3D modela u PPT prezentaciju