Preuzimanje SolidWorks Weldment profila
Uputstvo korak po korak

Po izvršenoj instalaciji SolidWorks softvera na Vašem računaru, inicijalno je prisutan mali broj standardnih profila u Weldment okruženju, odnosno u alatu Structural Member.  Dodatne baze standardnih profila možete besplatno preuzeti sa interneta i to direktno iz SolidWorks softvera. Sve baze standardnih profila su bazirane na nekim od postojećih standarda (ISO, DIN, ANSI...). Ukoliko potrebni profil ne postoji u standardnim bazama moguće je napraviti sopstvenu bazu standardnih profila >>

KOrak 1

Za pristup kompletnoj bazi standardih delova idite na: SolidWorks Task Pane  → Design Library Tab → SolidWorks Content → Weldments

Odoo CMS - a big picture

Biblioteka standardnih profila

KOrak 2

Za preuzimanje baze kliknite CTRL+levi klik na mišu. Download se može izvšiti na bilo koju lokaciju na računaru. 

Odoo CMS - a big picture

Preuzimanje željenog standarda

KOrak 3

Po preuzimanju fajlova, neophodno je raspakovati (unzip-ovati) preuzetu bazu. U ovom koraku korisnik mora pažljivo odrediti lokaciju na kojoj će se smestiti raspakovani fajlovi.

KOrak 4

Pokrenuti SolidWorks → Tools → Options → File locations → iz padajuće liste: Weldment profiles → Add → Pronaći lokaciju na kojoj su prethodno raspakovani fajlovi

Ukoliko je u ovom dijalog prozoru prisutna Default lokacija (C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\weldment profiles), izbrišite je korišćenjem dugmeta Delete.

Odoo CMS - a big picture

Preuzimanje željenog standarda

REzultat

U Structural Member alatu u Weldment okruženju, korisnik može koristiti prethodno preuzetu bazu. 

NAPOMENA: Izuzetno je važno održati foldersku strukturu onakvom kakva je bila pri preuzimanju, jer se u suprotnom profili neće pojaviti. 

Odoo CMS - a big picture
Kreiranje i referenciranje nestandardnih Weldment profila
Uputstvo