Procedura generisanja kodova za polaganje SOLIDWORKS sertifikata
Uputstvo za klijente na održavanju

PAŽNJA!

NOVA PROCEDURA!

Pošaljite mejl na certification@solidworks.com sa sledećim podacima:

1) Mejl koji ćete koristiti za polaganje

2) Ime Vaše kompanije

3) Serijski broj licence koja je na održavanju

4) Vrsta sertifikata koji želite da polažete

PAŽNJA: Ispod je prethodni postupak čiji neki koraci se i dalje koriste.

Klijenti na godišnjem održavanju imaju pravo da dva puta godišnje generišu kodove za polaganje SOLIDWORKS sertifikata. Nešto više o SOLIDWORKS sertifikaciji je dostupno na Solfins blogu.

Korak 1

Odoo text and image block

Korak 2

 • Kliknite na „Certification Offers for Subscription Service Customers**”, kao što je označeno na slici desno.

Odoo text and image block

Korak 3

 • Na sledećoj stranici se otvara prozor. Proveriti da li imate VirtualTester ID. SolidWorks ID koristite prilikom prijavljivanja na Customer Portal iz koraka 1. • Kliknuti na sledeći link koji Vas vodi na sajt 3DExperience Certification Center-a gde ćete kreirati Vaš Virtual Tester ID.


Korak 4

 • Nakon kreiranja Virtual Tester ID-a, potrebno je kliknuti na Subscription Offer zatim na START HERE.


 • Otvara se novi prozor gde se izabere taster Login with SOLIDWORKS ID.


 • Prijavite se sa Vašim SOLIDWORKS ID nalogom.

Odoo text and image block

Korak 5

 • Na sledećem prozoru se pojavljuje spisak testova za koji želite da Vam se izgenerišu kodovi za polaganje. • Nakon izabranih testova, kliknuti na taster Redeem kako bi se kodovi izgenerisali.


 


 • Nakon uspešnog generisanja kodova kliknuti na dugme Show da biste videli Vaše kodove.

 • Kodovi su prikazani na sledećoj slici.Korak 6

 • Nakon uspešno generisanih kodova, potrebno je preuzeti aplikaciju TesterPRO Client sa linka. • Nakon instalacije aplikacije, prijavljivanja sa Vašim Virtual Tester ID-ijem i biranjem opcije SolidWorks, u prozoru za Event ID/Voucher kopirate Vaš kod za polaganje i idete na Submit.


 • Nakon toga će se pojaviti prozor sa porukom za startovanje polaganja sertifikata.


 • Vaše kodove uvek možete videti na linku u kartici Subscription Offer.

 

Odoo text and image block
Uputstvo za kreiranje SOLIDWORKS ID-a (naloga)
Nalog za MySolidWorks i Customer Portal