Procedura korišćenja SolidWorks mrežne licence izvan interne mreže
Koristite SolidWorks mrežnu licencu van vaše kancelarije

Jedno od najčešćih pitanja Solfins klijenata sa mrežnim SolidWorks licenca (SolidWorks Network licenca) jeste "Kako koristiti legalnu SolidWorks licencu izvan kancelarije?". Klijenti sa mrežnim SolidWorks Network licenciranjem, bez problema mogu koristiti SolidWorks na svojoj internoj mreži, ali problem nastaje kada korisnici odu na službeni put ili jednostavno izvan kacelarije.

U okviru ovog blog-a prikazano je nekoliko načina kako preuzeti koristiti licencu sa interne mreže i koristiti je kada ste na službenom putu. Rešenja prikazana u ovom uputstvu relevantna su i za SolidWorks EDU korisnike, jer su SolidWorks EDU licence isključivo mrežne licence.

Rešenje 1 - Preuzmite licencu na maksimalno 30 dana

Jedno od najlakših i najefikasnijih rešenja jeste preuzimanje (iznajmljivanje) SolidWorks licence sa vaše mreže na period od maksimalno 30 dana. Pored SolidWorks licence, možete iznajmiti i druge SolidWorks proizvode, npr. Simulation, Composer itd. Za korišćenje preuzete (iznajmljene) SolidWorks licence vam nije potrebna aktivna internet konekcija.

Procedura preuzimanja licence prikazana je ispod.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Na računaru na kojem želite da preuzmete licencu na period od maksimalno 30 dana, odnosno računar koji nosite na službeni put, pokrenite SolidNetWork License Manager Client.  Verzija ovog programa (2017, 2018, 2019 itd.) zavisi od verzije SolidWorks-a koji koristite na računaru.

Imajte na umu da ukoliko preuzmete licencu sa SolidNetWork License Manager Client 2018 verzijom programa, SolidWorks 2018 i starije verzije će Vam raditi, dok sve novije verzije (SolidWorks 2019) neće raditi izvan kancelarije zbog nedostatka licence.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Po pokretanju SolidNetWork License Manager Client softvera, kliknite na karticu License Borrowing, kao što je označeno na slici iznad.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Odaberite datum do kog želite da preuzmete SolidWorks licencu lokalno kod Vas na računar. Maksimalni dozvoljen period je 30 dana.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Odaberite proizvod koji želite da preuzmete (iznajmite), i kliknite na dugme Borrow >. U ovom konkretnom slučaju iznajmljen je SolidWorks Composer Professional softver.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Odabrana licenca je iznajmljena zaključno sa odabranim danom. Kliknite na dugme OK kako bi potvrdili celokupnu proceduru. Testirajte da li možete da pokrenete odabrane SolidWorks softvere tako što ćete vaš računar diskonektovati sa lokalne mreže.

Napomena: Ukoliko želite da preuzmete (iznajmite) SolidWorks Simulation softver, moraćete prvo da preuzmete SolidWorks licencu pa tek onda SolidWorks Simulation licencu.

Rešenje 2 - Koristite VPN

Odoo image and text block

Korišćenjem VPN konekcije možete se povezati na vašu internu mrežu i preuzeti SolidWorks mrežne licence čak i kada se nalazite izvan kancelarije. Za korišćenje VPN-a potrebna vam je aktivna internet konekcija, što može biti ograničavajući faktor na internacionalnim putovanjima.

Iako se može koristiti za preuzimanje SolidWorks licenci, VPN konekcija se najčešće koristi za pristup kompanijskom SolidWorks PDM sistemu. 

Ukoliko Vam je potrebna samo SolidWorks licenca efikasnije je Rešenje 1 - Preuzmite licencu na maksimalno 30 dana.

EDU korisnici

EDU SolidWorks korisnici poseduju isključivo mrežne SolidWorks Network licence, pa im jedno od dva prethodno predložena rešenja može omogućiti korišćenje licenciranog SolidWorks softvera izvan edukacione ustanove (Srednje škole, Visoke škole ili Fakulteta). Preporučeno je koristiti Rešenje 1 - Preuzimanje licence na maksimalno 30 dana.

Pored dva prethodno predložena rešenja, SolidWorks EDU klijenti sa aktivnim godišnjim održavanjem mogu koristiti i SolidWorks EDU licence za kućnu upotrebu koje nisu vezane sa mrežnom SolidWorks EDU licencom.  Serijski brojevi za SolidWorks EDU licence za kućnu upotrebu važe godinu dana i njih manuelno generiše SolidWorks korporacija. SolidWorks EDU licence za kućnu upotrebu, bez obzira na datum generisanja, ističu 31. Jula tekuće godine.

Više informacija o SolidWorks licencama za kućnu upotrebu dostupno je na sledećem linku:

SolidWorks EDU licenciranje >>

SolidWorks licence za kućnu upotrebu Solfins isključivo izdaje osobama zaduženim za SolidWorks softver u vašoj edukacionoj ustanovi. Ukoliko ste đak ili student, za serijski broj SolidWorks licence za kućnu upotrebu kontaktirajte osobu zaduženu za SolidWorks softver u vašoj edukacionoj ustanovi.

Kako odabrati grafičku karticu za SolidWorks
nVidia ili AMD? Gejmerska ili Profesionalna kartica?