Proces konverzije SolidWorks Standalone licence u Online licencu
Kratko tehničko uputstvo

SolidWorks online licenciranje korisnicima pruža fleksibilnost da SolidWorks koriste na više računara bez potrebe za deaktivacijom i aktivacijom licence svaki put kada žele da koriste drugi računar. Za korišćenje SolidWorks Online licenciranja potrebna je aktivna internet konekcija, ali postoji i mogućnost da se licenca koristi u Offline modu koji ne zahteva aktivnu internet vezu. 

Odoo CMS - a big picture


     Korak 1

     • Da bi standalone licencu prebacili u online način licenciranja neophodno je da prethodno izvršimo njenu aktivaciju.

     • Ispratite korake iz sledećeg uputstva kako bi izvršili deaktivaciju licence .

      

     Odoo text and image block

           Korak 2

           • Nakon uspešne deaktivacije otvoriti MySolidWorks portal i ulogovati se sa registrovanom e-mail adresom : https://my.solidworks.com

           • Ukoliko nemate kreiran nalog, ovde možete pronaći uputstvo za kreiranje: 
           Odoo text and image block

           Korak 3

           • Nakon uspešnog logovanja iz padajućeg menija odabrati "Admin Portal"
             
             

           Odoo text and image block

           Korak 4

           • U okviru Admin Portala izabrati "Products" iz glavnog menija 

           • Unutar "Products" izabrati licencu koju želite prebaciti u Online mod

           Odoo text and image block

           Korak 5

           •  Nakon selektovanja licence odaberite opciju
            "Change to Online Licensing"

           Odoo text and image block

           Korak 6

           • U novootvorenom prozoru potvrdite da želite izvršiti promenu načina licenciranja.

            

           Odoo text and image block

           Korak 7-opciono

           • Prethodnim korakom ste uspešno izvršili prebacivanje licence iz standalone u online način licenciranja.

           • Ukoliko u budućnosti budete želite da vratite licencu u standalone način licenciranja izaberite opciju "Change to Machine Activation"

           Odoo text and image block

           Korak 8

           • Nakon ovoga neophodno je da otvorite SolidWorks na računaru/računarima na kojima želite koristiti online licencu  i ulogujete se sa vašim nalogom.

           Odoo text and image block
           SolidWorks Visualize Professional za profesionalni rendering slika i video filmova
           Izdvojene prednosti u odnosu na SolidWorks Visualize Standard paket softvera