Provera grešaka u sklopovima
Detekcija kolizija i interferenci u sklopovima,provera poravnatosti susednih otvora, rupa i navoja

 

Detekcija interferenci

 
 

Detekcija kolizija

 
 

Hole alignment

 
 
Kolaboracija sa PCB Design softverima
SolidWorks CircuitWorks