Rad sa velikim sklopovima
Large Assembly Design

SolidWorks ima ogromnu prednost jer je od starta zamišljen kao program za rad sa velikim i složenim sklopovima od više hiljada delova. Sa ovako velikim sklopovima možete komotno raditi na standardnim desktop računarima, bez više gigabajta memorije i specijalnih grafičkih karti. Mnogi programi imaju specijalizovane skupe module za ovakav rad. SolidWorks te mogućnosti nudi u osnovnoj konfiguraciji.

Rad sa velikim sklopovima

 
 

 

 
 

Large Assembly Design

 
 

Rad sa velikim sklopovima

 
 

Projektovanje postrojenja

 
 
Zavarene i rešetkaste konstrukcije
Weldments