Rutiranje cevovoda i ventilacionih kanala
SolidWorks Routing

Solidworks routing služi za automatizovano kreiranje i razvod cevovoda i fleksibilnih creva, a zatim i generisanje tehničke dokumentacije.

SolidWorks Routing moduli:

  • SolidWorks Piping - rad sa krutim cevovodima

  • SolidWorks Tubing - projektovanje fleksibilnih creva (pneumatika, hidraulika...)

Solidworks Routing sadrži sveobuhvatnu bazu standardnih komponenti: račvi, kolena, ventila, prirubnica, kablova i konektora koji se na jednostavan način ubacuju u vaš sklop.

SolidWorks Routing omogućava:

  • Intuitivno projektovanje i izmene na cevovodima uključujući drag-and-drop funkciju, automatsko biranje odgovarajuće veličine cevi na bazi izabranog fitinga, postavljanje, kopiranje, auto-umetanje fitinga, kolena i veza…

  • Brzo i jednostavno parametarsko modeliranje cevovoda i električnih kablova uzimajući u obzir karakteristike i oblike ugradnih elementata

  • Auto-routing cevi, creva i električnih mrežnih kablova direktno ili kroz elemente za vezivanje (među-tačke)

  • Automatsko kreiranje inženjerskih crteža i sastavnica sa svim potrebnim informacijama uključujući i dužine cevnih segmenata, creva i kablova.

Piping & Tubing

 
 

Piping & Tubing

 
 

Dizajn postrojenja

 
 
Kinematika i dinamika mehanizama
SolidWorks Motion