Simulacije rada fleksibilnih elemenata sklopova: opruge, creva, šarke...
Lako i brzo testirajte kako se vaš proizvod ponaša u radu

Na SolidWorks World konferenciji u februaru 2019, jedna od najava bila je i uvođenje simulacije fleksibilnih delova sklopa radi analize i vizuelizacije ponašanja sklopa u uslovima korišćenja. 

Ova alatka podrazumeva više tipova primena u praksi:

  • simulacije otvaranja, zatvaranja i pomeranja elemenata koji su vezani šarkama

  • simulacije sabijanja i istezanja gumenih rebrastih creva u hidraulici, medicinskim uređajima i sl.

  • simulacije ponašanja opruga u sklopovima pod pritiskom i zatezanjem..

Budite sigurni da će vaša kutija da se sklopi
Odoo CMS - a big picture

Kako će se ponašati rebrasto crevo?

Odoo CMS - a big picture

Da li ste izabrali odgovarajuću oprugu za svoj sklop?

Odoo CMS - a big picture

Video sa premijere SolidWorks 2020 verzije (septembar 2019)

60 SolidWorks trikova i saveta za veću efikasnost u radu
sketches - features - parts - assemblies