Simulacije složenih deformacija u proizvodnji termoformiranja plastike
SolidWorks Simulation + SIMULIA alati na 3DEXPERIENCE platformi

Uvek je dobro imati softverska rešenja koja će vam uvek ponuditi nova rešenja kako raste vaš posao i rastu vaše potrebe za sve efikasnijim alatima. Tema ove stranice je samo jedan primer zašto SolidWorks predstavlja odličnu osnovu koja će se lako nadograditi i rasti zajedno sa vama..


Odoo image and text block

Simulacije za sve procese proizvodnje

Mnogi proizvodni procesi imaju potrebu za kompleksnim simulacijama kako bi ispoštovali zahteve sve kraćih rokova, češćih izmena, kompleksnijih proizvoda i veće konkurencije koja je spremna da izađe u susret klijentima uzimajući na sebe rizike i troškove koji se neminovno generišu u takvim uslovima rada.

Na primeru proizvodnje amabalaže, reklamnih proizvoda ili kućišta i konstrukcije proizvoda u procesu termoforminja gde nije uvek jednostavno predvideti ishod koji nastaje interakcijom alata sa sirovinom, prikazaćemo kako SolidWorks korisnici mogu da iskoriste najsavremenije softverske alate za simulacije koji su im dostupni preko 3DEXPERIENCE platforme. 

Odoo image and text block

Zašto primeniti simulacije u procesu termoformiranja?

 • Brži razvoj novih proizvoda

 • Manje prototipova i škartova alata i folija

 • Inovativniji proizvodi bez rizika u proizvodnji

 • Brže donošenje odluka i kraći ciklusi za svaki novi projekat

Šta vaši klijenti dobijaju a što ne mogu naći na drugom mestu?

 • Kvalitetne proizvode koji su testirani u softveru

 • Pouzdaniju blagovremenu isporuku

 • Duži vek trajanja i veću otpornost proizvoda na habanja, i druge uticaje

 • Možete da im ispunite i kompleksnije zahteve bez velikih rizika u pogledu dodatnih troškova za probe.

Odoo image and text block

Trendovi u industriji proizvodnje ambalaže, reklama i kućišta proizvoda

Termoforminje plastike, bez obzira da li se radi o potrebama proizvodnje ambalaže, izložbenih reklamnih objekata, tela proizvoda manjih i većih dimenzija, mora da prati trendove u pogledu zahteva klijenata.

Novi trendovi u upitima za termoformiranje plastike:

 • fizičke karakteristike - kompleksnije geometrije, veće dimenzije..

 • komunikacija - saradnja na daljinu, što bolji uvid u proizvode bez potrebe za više fizičkog prisustva, brža interakcija

 • dostupnost i fleksibilnost - morate biti spremni izaći u susret, kako u procesu razvoja proizvoda, tako i u praćenju izmena, varijanti, i različitih opcija za montažu

 • jednostavnost procesa - jednostavna razmena informacija koja ne zahteva nepotrebno tehničko involviranje klijenta (download posebnih softvera, razmenu digitalnih slika, softvere za markiranje detalja na slikama, 2D i 3D softvere za pregled fajlova)

Odoo image and text block

Kako sve ove trendove rešava 3DEXPERIENCE platforma?

3DEXPERIENCE platforma objedinjuje internu i eksternu komunikaciju, razvoj proizvoda, i poslovne procese u jedno korisničko okruženje:

 • SIMULIA softverski paket koji sadrži i Abaqus ne-linearne i druge kompleksne simulacije (SIMULIA alate koriste i daleko zahtevnije industrije kao što su avio ili autoindustrija)

 • IT infrastruktura - koristiti cloud resurse za brzinu, pouzdanost i uštedu u investiranjima u sve skuplji hardver (naročito CAD radne stanice sa odgovarajućim memorijama, grafikama, itd)

 • godišnja renta softvera - kroz koju imate fleksibilnost da uvek proširite ili smanjite paket softverskih licenci za koje možete ostvariti finansijske uštede

 • integrisan proces rada - bez potrebe da na trećem mestu uvodite procedure jer ih jednostavno možete integrisati u samu platformu, onoliko okvirno ili detaljno koliko odgovara vama ili prema pojedinačnom tipu projekata

 • jednostavna saradnja - Platforma je dostupna kao web-aplikacija dostupna preko pretraživača, svaki korisnik ima pristup svom paketu softverskih alata (inženjeri koriste CAD i SIMULIA pakete, prodaja i marketing koriste alate za komunikaciju da prate projekte i koriste resurse koje stvarate svakodnevno u radu kroz platformu), ali instant pristup konkretnim fajlovima mogu dobiti i vaši klijenti da i sa mobilnog telefona pregledaju 3D modele, rotiraju, provere preseke - samo pomoću jednog zaštićenog linka!

Odoo image and text block

Tehnički problemi i njihovi uzroci

 • pouzdana deljina plastične folije nakon termoformiranja > previše razvučen materijal / problemi sa geometrijom

 • neželjene razlike u dobijenoj geometriji nakon termoformiranja > problemi temperature / vakuuma

 • problematični detalji > loš odabir ili loš kvalitet materijala / odabir problematičnog procesa

Odoo image and text block

Svi koraci u procesu simulacije proizvodnje sa kompleksnim deformacijama

Prema šemi sa slike u 8 koraka u jednom ciklusu simulacije proizvodnje:

 1. potreba da se predvidi ponašanje krajnje kompleksnog procesa (nelinearne simulacije)

 2. transfer modela na 3DEXPERIENCE platformu putem konektora

 3. automatski transfer kompletne geometrije zajedno sa definisanim materijalima

 4. priprema postavki parametara simulacija na platformi

 5. pokretanje kompletnih simulacija pomoću moćnih alata iz SIMULIA softverskih paketa

 6. izmena geometrije alata u SolidWorks softveru - prema povratnim informacijama iz simulacija

 7. automatsko ažuriranje modela na platformi prema novoj geometriji iz SolidWorks-a

 8. ponovno pokretanje simulacija za proveru redizajna modela i vraćanje u još jedan ciklus izmena i provera kroz simulacije ili konačno odobravanje modela alata za puštanje u proizvodnju (3D štampom ili na CNC mašini)

Rezultati simulacija za proces termoformiranja

ispitajte sve ključne parametre i unapredite geometriju alata

Odoo - Sample 3 for three columns

Analizirajte ključne tačke (local folds)

Inspekcija pojedinačni detalja u odnosu na parametre savijanja folije na specifičnim tačkama alata/plastike.

Odoo - Sample 1 for three columns

Analizirajte debljinu folije

Ispitivanje dimenzije poprečnog preseka same folije nakon plastičnih deformacija u toku procesa termoformiranja.

Odoo - Sample 2 for three columns

Analizirajte geometriju (fillets)

Upoređivanje rezultata termoformiranja u međuzavisnosti mogućnosti plastičnih folija i geometrije samog alata radi unapređenja istog.

Odoo image and text block

Dassault Systemes softverski paketi za simulacije

SolidWorks kompanija i softverska rešenja već decenijama deo su Dassault Systemes kompanije i isto toliko dugo traje nadopunjavanje ove dva dva paketa (sa jedne strane SolidWorks i drugi softveri, a sa druge CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, itd). Tokom poslednje decenije dolazi i do integracije ovih rešenja preko 3DEXPERIENCE platforme koja može da kombinuje desktop i cloud softverske alate da dobijete rešenje koje najbolje odgovara vašim potrebama.

Primer:

 • SolidWorks 3D CAD - za projektovanje proizvoda i alata za proizvodnju, odakle dobijate i dokumentaciju za proizvodnju, uputstva za montažu, itd.

 • SolidWorks Simulation - alati koji mogu biti u sastavu SolidWorks Professional i Premium paketa, ali i kao nezavisne softverske aplikacije za proračune

 • SIMULIA korisničke role na 3DEXPERIENCE platformi koje dobijaju sve moćnije i moćnije alate za simulacije, proračune i predviđanja ponašanja proizvoda u različitim scenarijima.

Paketi aplikacija za inženjerske simulacije

Primeri korisničkih uloga na platformi

Odoo - Sample 1 for three columns

Structural Designer

Small Deformation

Stress

Thermal

Frequency

Odoo - Sample 2 for three columns

Structural Professional Engineer

Large Deformation

Sliding Contacts

Rubber Gasket

Pre-loaded Bolts Assembly

Snap Fit

Odoo - Sample 3 for three columns

Structural Mechanics Engineer

Drop Test

Impact

High-speed events

Material Calibration

Geometry Simplification

Solfins inženjering tim koristi različite SolidWorks i SIMULA alate za simulacije na našim projektima i kao uslugu za naše klijente - Pogledajte naše primere:

Unapredite performanse otvaranja velikih sklopova
Metodologija rada za brzo otvaranje velikih sklopova